Normenserie voor warmtemeters gepubliceerd

16-12-2015 De serie NEN-EN 1434 ‘Warmtemeters’ is herzien. Deze Europese normenserie geeft eisen voor warmtemeters bij warmtelevering voor ruimteverwarming.

De herziene delen zijn de volgende:

  • NEN-EN 1434-1 'Warmtemeters - Deel 1: Algemene eisen'
  • NEN-EN 1434-2 'Warmtemeters - Deel 2: Constructieve eisen'
  • NEN-EN 1434-4 'Warmtemeters - Deel 4: Beproevingen voor typekeuring'
  • NEN-EN 1434-5 'Warmtemeters - Deel 5: Initiële ijkbeproevingen'
  • NEN-EN 1434-6 'Warmtemeters - Deel 6: Installatie, ingebruikneming, bewaking en onderhoud'

NEN-EN 1434-3 'Warmtemeters - Deel 3: Gegevensuitwisseling en koppelapparatuur' is nog niet herzien, maar hiervoor is in 2015 wel een normontwerp gepubliceerd. Dit laatste deel valt overigens onder een andere Europese en nationale normcommissie.

De normenserie geeft invulling aan de Europese richtlijn 2004/22/EC, MID (Measurement Instruments Directive, ofwel richtlijn meetinstrumenten).

Wijzigingen

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de versies uit 2007 zijn:

  • Meer specificaties voor slimme meters;
  • Toevoeging van koeling;
  • Toevoeging van tariefmeters.

Voor wie bedoeld

Deze normenserie is vooral van belang voor fabrikanten en leveranciers van warmtemeters en voor leveranciers van warmte voor zover zij gebruik maken van warmtemeters.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Arie de Jong, Consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2690 162 of e-mail: Arie.dejong@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Arie de Jong, Consultant Bouw & Installatie.

Arie.dejong@nen.nl

(015) 2690 162

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl