Normontwerp nieuwe NEN 7067 ‘Kolken’ ter commentaar gepubliceerd

24-04-2015 In Europees verband wordt EN 124, de norm voor putafdekkingen, herzien. De herziene versie geeft ruimte voor afdekkingen vervaardigd van andere materialen dan gietijzer, wordt in mei gepubliceerd en overgenomen als NEN-EN. De huidige nationale normen op dit gebied (NEN 7067, NEN 7068 en NEN 7057) sluiten niet aan op deze Europese ontwikkeling, daarom zijn ze samengevoegd tot een nieuw normontwerp: NEN 7067 ‘Kolken – Definities, nominale afmetingen, (functionele) eisen en beproevingsmethoden’. Belanghebbenden kunnen tot 1 juli commentaar indienen op het normontwerp.

NEN 7067 geeft definities en algemene functionele eisen voor niet vergrendelde kolken. Ook wordt de basis gegeven voor aanvullende materiaal- of product gebonden eisen in specifieke productnormen.

De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de te vervangen normen hebben betrekking op:

  • uitbreiding van het toepassingsgebied door het opnemen van kolken in speciale omstandigheden (bv. kolken zonder zandvang, trottoirkolken bij lage bandprofielen, kolken voor infiltratieriolen);
  • het toepassen van alternatieven voor het stankscherm;
  • aansluiting op NEN-EN 124;
  • het up-to-date brengen van de verwijzingen naar normatieve documenten;
  • het opnemen van eisen voor kolken van polymeerbeton.

Normontwerp ter commentaar

De NEN-commissie 349 165 ‘Afvalwatertechniek’ heeft een begeleidingscommissie aangewezen om normontwerp NEN 7067 op te stellen.
Belanghebbenden kunnen het normontwerp kosteloos inzien op www.normontwerpen.nen.nl en commentaar indienen tot 1 juli. De aangeleverde commentaren worden door de NEN-commissie ‘Afvalwatertechniek’ besproken.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Willemien Bosch, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 123 of e-mail willemien.bosch@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Willemien Bosch, consultant Bouw & Installatie.

(015) 2 690 123

willemien.bosch@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl