Normontwerp referentieklimaat voor energieprestatie gepubliceerd

25-05-2018 De gegevens van het referentieklimaat worden aangepast. Dit is nodig door de opwarming van de aarde, maar ook om aan te sluiten bij de nieuwe energieprestatie bepalingsmethode, NTA 8800. Het ontwerp van de norm is nu beschikbaar op de website van NEN. Belanghebbenden kunnen tot 15 augustus commentaar indienen.

NEN 5060 ‘Hygrothermische eigenschappen van gebouwen – Referentieklimaatgegevens’ bevat een drietal referentiejaren: Eén jaar voor energieberekeningen en een tweetal jaren voor ontwerpdoeleinden. Het referentiejaar voor energieberekeningen is representatief voor Nederland en is bedoeld voor het buitenklimaat bij energie(prestatie)berekeningen. De referentiejaren geven waarden voor buitentemperatuur, globale zonnestraling, windsnelheid, windrichting, luchtvochtigheid en neerslag.

Iets warmer

In het concept zijn nieuwere klimaatgegevens gebruikt, namelijk de klimatologische gegevens over de periode 1996 tot en met 2015 van het KNMI-weerstation in De Bilt. Dit laat een hele lichte stijging van de temperatuur zien, met iets grotere uitschieters naar boven en naar beneden.

De normtekst is niet wezenlijk veranderd, met uitzondering van bijlage D over de omrekening van gegeven zonnestralingsgegevens naar verticale en hellende vlakken. Deze sluit nu aan op de nieuwe Europese energieprestatie normen en dus ook op NTA 8800. In relatie tot deze nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie is vastgesteld dat het effect van de nieuwe klimaatgegevens <2% is.

Het is de bedoeling de nieuwe uitgave van NEN 5060 gelijktijdig met NTA 8800 te publiceren.

Commentaar indienen

Het concept van de norm met de nieuwe gegevens is beschikbaar op www.normontwerpen.nen.nl. Belanghebbenden kunnen tot 15 augustus 2018 commentaar indienen bij NEN.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Annet van der Horn, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 286 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie 351 074 ‘Klimaatbeheersing in gebouwen’ houdt zich bezig met nationale, Europese en mondiale normalisatie op het gebied van de klimaatbeheersing in bouwwerken. NEN 5060 is gedelegeerd aan de subcommissie 351 074 03 ‘Referentieklimaatgegevens’. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl