Normontwerp risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd

12-02-2014 NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze nieuwe norm is van belang voor de industrie, utiliteitsbouw en winkelbouw. Belanghebbenden kunnen tot 17 mei 2014 commentaar indienen op dit normontwerp.

Probabilistische bepalingsmethode

NEN 6079 beschrijft een probabilistische bepalingsmethode voor brandbeheersing en -beperking op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering. Gebruikmakend van het gelijkwaardigheidsbeginsel (Bouwbesluit 2012 - artikel 1.3), kan met NEN 6079 worden getoetst of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eisen ter beperking van branduitbreiding naar belendende percelen (Bouwbesluit 2012 - artikel 2.81/2.87) voor nieuwbouwsituaties en bestaande bouw.

Grondslagen normontwerp

Uit de toelichting bij deze artikelen in het Bouwbesluit blijkt dat compartimentering ook is bedoeld ter ondersteuning van de vluchtveiligheid. Wanneer de vluchtveiligheid redelijkerwijs is verzekerd en de kans op branduitbreiding naar buurpercelen afneemt, neemt de noodzaak voor interne brandcompartimentering af. Dit is een van de grondslagen van deze nieuwe norm.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 17 mei 2014 commentaar op dit normontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk kosteloos het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie: ing. Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, tel. (015) 2 690 367 of e-mail marc.mergeay@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl