Normontwerp voor beheer, controle en onderhoud van ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd

16-02-2016 NEN heeft het ontwerp van de herziene NEN 2654-2 ‘Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties’ gepubliceerd. De norm is aangepast aan de inzichten en technologieën van deze tijd. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 juni 2016 online commentaar leveren op dit normontwerp.

Een ontruimingsalarminstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder ervoor zorgt dat het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvinden. NEN 2654-2 geeft de nodige aanwijzingen en eisen die in dit verband dienen te worden aangehouden.

De laatste uitgave van deze norm dateert van december 2004. De belangrijkste aanpassingen en wijzigingen zijn:

  • de definities uit de delen van NEN 2575 zijn verwijderd;
  • de taak van de beheerder is aangepast;
  • de uit te besteden taken van de beheerder zijn beter benoemd;
  • de taken van de onderhouder zijn daar waar mogelijk als prestatie-eis omschreven;
  • een modelonderhoudsplan is toegevoegd;
  • een modelrapport van periodieke controle door de beheerder is toegevoegd;
  • een modelrapport van onderhoud door de onderhouder is toegevoegd;
  • er is een richtlijn opgenomen voor beheer, controle en onderhoud op afstand;
  • er is een richtlijn opgenomen voor maatregelen bij het uitschakelen van (delen van) de ontruimingsalarminstallatie.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 15 mei 2016 commentaar op dit normontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ing. Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, telefoon (015) 2 690 367 of e-mail marc.mergeay@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ing. Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties.

marc.mergeay@nen.nl

(015) 2 690 367

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl