Normontwerp voor brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd

10-10-2013 Het reken- en beslismodel Beheersbaarheid van Brand is in 2007 ontwikkeld door het Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote brandcompartimenten’ uit. NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ is een directe en integrale vertaling van beide documenten. Belanghebbenden kunnen tot 1 januari 2014 commentaar indienen op dit normontwerp.

NEN 6060 biedt in het kader van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 vier maatregelpakketten aan waarmee brandcompartimenten groter dan de grenswaarde in de prestatie-eis, kunnen voldoen aan de (functionele) eisen voor vluchtveiligheid en voor beperking van branduitbreiding.


Aanpassingen methode beheersbaarheid van brand

Een aantal aanpassingen komen in NEN 6060 tegemoet aan commentaar wat op de methode is geleverd. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Uitbreiding van het toepassingsgebied naar bestaande bouw, met grotere toegestane vuurlast;
  • In de bepaling van de weerstand tegen brandoverslag is meer waarde toegekend aan afstand tussen gebouwen, waardoor in veel gevallen een kleinere afstand volstaat;
  • In gevallen met groot verschil tussen gemiddelde en maatgevende vuurbelasting geldt de verhoogde WBDBO-eis alleen voor delen van de gevel dicht in de buurt van de concentratie van vuurlast;
  • Vluchtveiligheid is toegevoegd waarvoor vijf maatregelpakketten zijn uitgewerkt én een algemeen maatregelpakket dat rekenmethoden voor rook-vultijd en ontruimingstijd combineert.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 1 januari 2014 commentaar op dit normontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie: ing. Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties.

(015) 2 690 367

marc.mergeay@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl