Normontwerp voor woningsprinklers gepubliceerd

28-06-2013 NEN heeft het ontwerp van NEN 2077 ‘Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp, installatie en onderhoud’ gepubliceerd. Deze norm specificeert eisen en geeft aanbevelingen voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van vaste sprinklerinstallaties voor woningen, of delen van gebouwen met woonfunctie. Belanghebbenden kunnen tot 1 oktober 2013 commentaar leveren.

Met dit normontwerp wordt invulling gegeven aan de toenemende behoefte om, in navolging van ontwikkelingen in andere Europese landen (in Engeland wordt bijvoorbeeld gedacht aan een verplichting bij nieuwbouw), ook in Nederland waar mogelijk woningen van sprinklers te gaan voorzien. Bij een brand creëert een sprinklerinstallatie een situatie waarin de overlevingskansen toenemen en vluchten mogelijk gemaakt wordt.

Een automatische sprinklerinstallatie voor de woonomgeving is ontworpen om een brand in het beginstadium te detecteren en met water te blussen, dan wel de brand zo onder controle te houden dat op veilige wijze een evacuatie kan worden uitgevoerd. De sprinklerinstallatie voor de woonomgeving houdt tevens de brand zo onder controle dat de mogelijkheid tot volledige blussing met andere middelen kan worden vergroot.

Commentaar ontwerp

Belanghebbenden kunnen tot 1 oktober 2013 commentaar op dit normontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie: ing. Marc Mergeay, Consultant Bouwveiligheid.

(015) 2 690 367

marc.mergeay@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl