Offerteaanvraag ontwikkeling norm voor brandveiligheid (grote) veestallen

17-09-2015 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft NEN gevraagd een norm voor brandveiligheid van (grote) veestallen te ontwikkelen. NEN nodigt geïnteresseerde en belanghebbende partijen uit om, binnen de kaders van het project, voor 2 oktober een offerte met plan van aanpak uit te brengen voor realisatie van het normontwikkeltraject.

De te ontwikkelen norm voor brandbeperking en brandbeheersing in veestallen kan mogelijk als zelfstandige norm worden ontwikkeld. Het is ook mogelijk dat deze als nieuwe module(s) (separate delen) van NEN 6060 ‘Brandveiligheid Grote brandcompartimenten’ en/of NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering’ (nog in ontwerp) wordt gerealiseerd.

Kaders offerte

De kaders van het project liggen vast in dit document. Het normontwikkeltraject zal door een speciaal opgerichte werkgroep begeleid worden, onder verantwoordelijkheid van de normcommissie ‘Brandveiligheid bouwwerken’.

Meer informatie

Uw offerte kan t.a.v. dhr. Mergeay worden gemaild of per post worden aangeboden: NEN, Postbus 5059, 2600 GB, Delft.
Voor inhoudelijke informatie over deze te ontwikkelen norm of over het normalisatieproces: ing. Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, telefoon (015) 2 690 367 of e-mail marc.mergeay@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze te ontwikkelen norm of over het normalisatieproces: ing. Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties.

(015) 2 690 367

marc.mergeay@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl