Omgevingswet in staatsblad verschenen, maar gaat per 2019 in

02-06-2016 Nadat de Omgevingswet op 22 maart door de Eerste Kamer is aangenomen, is deze op in het Staatsblad nr. 156 verschenen. Hiermee is weer een stap gezet richting de invoering van deze nieuwe wet. Met deze versie van de wet zijn de hoofdlijnen van het nieuwe juridische gereedschap in het omgevingsrecht duidelijk.

Achtergrond

Meer zicht in de inhoudelijke invulling volgt op 1 juli met de consultatieversies van de vier AMvB’s. Ook zullen diverse aanvullingswetten (onder andere geluid, grondzaken, natuur) en de invoeringswet (overgangsrecht) nog aanpassingen bevatten. Desondanks staan de hoofdlijnen nu echt vast en is er wat dat betreft weer een extra reden om met de voorbereiding op de invoering van de wet te beginnen. Circa 80% van het succes van de Omgevingswet is afhankelijk van hoe het door de praktijk wordt opgepakt.De Omgevingswet is onderdeel van de stelselherziening in het omgevingsrecht. Het toekomstige wettelijke stelsel wordt gevormd door de Omgevingswet en uitvoeringsregelgeving tezamen. De komende periode zal de uitvoeringsregelgeving verder worden uitgewerkt. De openbare consultatie van de AmvB’s gaat op 1 juli 2016 plaatsvinden. Later dit jaar volgt de Invoeringswet van de Omgevingswet. Daarin zal onder andere het overgangsrecht worden opgenomen.

Voor gemeenten zal de termijn waarbinnen alle bestemmingsplannen en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving (zoals de APV) moeten worden omgevormd tot één gemeentelijk Omgevingsplan belangrijk zijn. Ook zal de Invoeringswet een overgangsregeling bevatten ten aanzien van de wijze waarop het bevoegd gezag in voorkomende gevallen overgaat naar een ander bevoegd gezag.

Tot slot zullen met de Invoeringswet enkele wijzigingen worden doorgevoerd in de recent vastgestelde Omgevingswet. Naar het verluidt, zou het daarbij onder meer gaan om een splitsing van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen in een technische toets aan één van de AmvB’s (Besluit kwaliteit leefomgeving, oftewel het Bkl) en in een ruimtelijke toets aan het Omgevingsplan.

Bekijk bekendmaking in Staatsblad

Bronnen: Nysingh Advocaten-Notarissen N.V. en Rho Adviseurs voor Leefruimte

Omgevingswet gaat per voorjaar 2019 in

De Omgevingswet gaat niet per 2018, maar per 2019 in, schrijft minister Schultz van Haegen van het ministerie Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer.

Eerder werd de ingangsdatum 1 januari 2018 aangehouden. Na verloop van tijd liet de minister de datum 1 januari los en werd in communicatie van het ministerie 2018 gebruikt. In de Kamerbrief meldt de minister dat het wetgevingsproces voor de Omgevingswet alsnog meer tijd kost. “Vanuit een zorgvuldig proces, waarbij voldoende tijd wordt genomen voor de parlementaire behandeling en de implementatie is het niet langer mogelijk om eind 2018 te starten met het nieuwe stelsel. Het eerst mogelijke moment van inwerkingtreding van de stelselherziening wordt voorjaar 2019.”
Omgevingswet

Die planning is nog afhankelijk van de uitkomsten van de parlementaire behandeling van de verschillende onderdelen van de stelselherziening en de politieke constellatie na de landelijke verkiezingen van maart 2017, voegt de minister daar nog aan toe. Op dit moment wordt nog druk gewerkt aan de AMvB’s, de vier uitvoeringsweten. Schultz hoopt op 1 juli te starten met de formele toetsing en consultatie van de AMvB’s.

Bron: Brandveilig.com

Meer Bouwregelgeving

Voor meer informatie over bouwregelgeving bekijk ook het thema Bouwbesluit.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl