Omgevingswet is pas in 2018 klaar

27-09-2012 De nieuwe Omgevingswet gaat niet in 2013, maar in 2018 in. Dit meldde minister Schultz tijdens een congres over de voortgang van de nieuwe regelgeving. Eerder hield de minister vast aan inwerkingtreding eind 2013. Ook de Aanbestedingswet loop vertraging op.

Deze korte termijn leidde eerder tot bezwaren van betrokken instanties en ambtenaren. Volgens Schultz kan het nog wel vier kabinetten duren voordat de wet klaar is. ‘Uiterlijk in 2018. Maar dan zijn we nog niet klaar, we zijn namelijk nog niet af van de bestemmingsplannen.’ Niels Koeman, rechter bij de Raad van State, stelt dat projectbesluiten onduidelijk in de wet staan. Met projectbesluiten wordt inpassing van afwijkende plannen geregeld. ‘Geeft het nieuw stelsel investeerders, ontwikkelaars en burgers een goede rol? Ik zie het niet zo. Voor wegen is het nu wel geregeld met het tracébesluit. Maar er is nog niets geregeld voor woningbouwplannen.’

Volgens hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw is het belangrijk dat de wet voor meer afwegingsruimte van bestuurders zorgt. In zijn ogen legt het ministerie alleen nadruk op de complexiteit van de regels, terwijl volgens hem de beperkingen van de regels meer aandacht moeten krijgen.

Niet alleen de Omgevingswet is vertraagd, maar ook de Aanbestedingswet. Door een overvolle agenda heeft de Eerste Kamer de behandeling zes weken uitgesteld. Daardoor is invoering op 1 januari 2013 niet meer haalbaar. Dat heeft te maken met de proportio-
naliteitsgids. In die AMvB staat omschreven wanneer een aanbestedingseis wel of niet redelijk is. De Raad van State moet nog naar de proportionaliteitsgids kijken, maar dat mag pas na behandeling in de Eerste Kamer. Het volgende moment van invoering is 1 juli 2013.

Bron: Cobouw

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl