Ontwerp NEN 1073 voor sprinklerinstallaties ter commentaar

04-05-2017 NEN heeft de Nederlandse aanvulling op de Europese (in het Nederlands vertaalde) norm voor ontwerp, installatie en onderhoud van automatische sprinklerinstallaties (NEN-EN 12845) herzien en als normontwerp NEN 1073 gepubliceerd. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 augustus 2017 online commentaar op dit normontwerp indienen.

In dit ontwerp zijn een groot aantal besluiten en interpretaties van het deskundigenpanel van het CCV opgenomen. Verder zijn NTA 8073-1 ‘Bepaling van middellijnen van armpijpen bij grote doorstroomhoeveelheden’ en NTA 8073-2 ‘Eisen voor toepassing van thermoplastische spanplafonds in gesprinklerde gebouwen’ van 2011 opgenomen. Tenslotte is NEN 1073 aangepast naar aanleiding van de publicatie in 2015 van de nieuwe NEN-EN 12845.

Ongewijzigde onderdelen van NEN 1073:2010 zijn duidelijk herkenbaar en hoeven niet becommentarieerd te worden. Waar onderdelen van de bestaande NEN 1073:2010 zijn aangepast, is een extra (geel gemarkeerd) kader met Ontwerp NEN 1073:2017 ingevoegd.

Commentaar op het normontwerp en op de Nederlandse vertaling

Belanghebbende partijen kunnen tot 1 augustus 2017 online commentaar op dit normontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en te voorzien van opmerkingen. Daarnaast staat het u vrij om commentaar te leveren op de vertaling van NEN-EN 12845:2015, waar NEN 1073 integraal in is opgenomen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, telefoon (015) 2 690 367 of e-mail bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties

bi@nen.nl

(015) 2 690 367

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl