Ontwerp Praktijkrichtlijn ‘Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor transmissiewegen’ gepubliceerd

04-07-2014 Na het (opnieuw) uitkomen van de normen NEN 2535+C1 en NEN 2575 en NPR 6095 deel 1 en 2, kwamen steeds meer vragen los over hoe een transmissieweg bij brand kan voldoen aan de gestelde prestatie-eis, welke alternatieven er mogelijk zijn en vooral ook hoe een en ander kan worden gecontroleerd. Dit is van groot belang bij het certificeren van dergelijke installaties.

De noodzaak tot het aanpassen van de Nederlandse praktijkrichtlijn uit 2005 ontstond door voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen m.b.t. het functiebehoud van transmissiewegen bij brand. Daarom is onder verantwoordelijkheid van de normcommissie 353 086 'Brandmeldsystemen' een werkgroep samengesteld met als opdracht NPR 2576 voor functiebehoud aan de actuele stand der techniek aan te passen.

Publicatie als ontwerp voor commentaar

Hoewel procedureel een NPR niet voor commentaar hoeft te worden gepubliceerd is besloten dit als gevolg van de vele (ingrijpende) wijzigingen toch te doen. Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2014 commentaar op dit NPR-ontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk kosteloos het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Doel functiebehoud

Een transmissieweg is gedefinieerd als een verbinding tussen installatieonderdelen (de behuizing van onderdelen), die dient voor overdracht van informatie en/of energie. Afhankelijk van de toepassing van de transmissieweg is functiebehoud vereist gedurende 30, 60, 90 of 120 min. Het doel hiervan is dat er bij brand gedurende de voorgeschreven tijd geen functionaliteit uitvalt van aangesloten componenten door verstoring van de transmissieweg.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met ing. Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, telefoon (015) 2 690 367 of e-mail marc.mergeay@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw


NEN Klantenservice: Voor vragen over het bestellen van bouwnormen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Training & Advies: Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

(015) 2 690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl