Ontwerp 'bepaling van brandgevaarlijk zijn van daken' ter commentaar gepubliceerd

03-05-2019 Onlangs is de ontwerp herziening voor bepaling van brandgevaarlijk zijn van daken, ontw. NEN 6063:2019, gepubliceerd voor commentaar. Deze norm omschrijft de experimentele bepaling (inclusief klassering) van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur. Ook gaat de norm in op de beperkte warmtestralingsintensiteit in Nederland.

De herziening is van groot belang vanwege de publicatie van NEN‐EN 13501‐5 en NPR‐CEN/TS 1187. Actualisatie van NEN 6063:2008 is daarbij noodzakelijk. NEN‐EN 13501‐5 en NPR‐CEN/TS 1187 zijn ontwikkeld in het kader van de richtlijn bouwproducten, voor CE‐markering voor het brandgevaarlijk zijn van daken.

De Europese norm EN 13501‐5 en de Europese Technical Specification, CEN/TS 1187, geven verschillende methoden voor de bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken waaruit elk Europees land een keuze kan maken. In Nederland zijn NEN‐EN 13501‐5 en NPR‐CEN/TS 1187 bedoeld om de karakteristieke eigenschappen van dakbedekkingsproducten voor CE‐markering te kunnen bepalen. Het ontwerp van NEN 6063 is bedoeld om daken van gebouwen te beoordelen op brandveiligheid in het kader van het Bouwbesluit 2012.

Wijzigingen

De verschillen tussen dit normontwerp en de versie uit 2008 zijn:

  • NVN‐ENV 1187 is vervangen door NPR‐CEN/TS 1187;
  • Bouwbesluit 2003 is vervangen door Bouwbesluit 2012;
  • Het onderwerp en het toepassingsgebied zijn aangepast;
  • Bij de extrapolatieregels is een tekst opgenomen betreffende gekleefde systemen.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Rob Kotte, Secretaris normcommissie 'Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen', telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie 'Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen' houdt zich bezig met de Nederlandse normen voor brandproeven voor bouwproducten en de Nederlandse inbreng bij Europese en mondiale normen voor brandproeven. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Norm

NEN 6063:2019 Ontw. nl

Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken

Deze norm regelt de experimentele bepaling (inclusief klassering) van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur en een beperkte warmtestralingsintensiteit. In deze norm geldt dat onder een dak ook dakdoorbrekingen, lichtstrat...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl