Ontwerp geïntegreerde NEN 2767-1 'Conditiemeting gebouwde omgeving' is voor commentaar gepubliceerd

29-03-2016 Voor het bepalen van de technische conditie van vastgoed- en infrastructurele objecten zijn NEN 2767-1 en NEN 2767-4-1 bekende begrippen in de markt. Beide normen zijn nu geïntegreerd in één methodiek, vastgelegd in een uniforme methode: NEN 2767-1 'Conditiemeting gebouwde omgeving'. Het ontwerp van deze nieuwe geïntegreerde methodiek is nu voor commentaar gepubliceerd. Marktpartijen worden uitgenodigd om hun commentaar op dit normontwerp vóór 15 mei 2016 kenbaar te maken.

In Nederland wordt voor het bepalen van de technische conditie van vastgoed- en infrastructurele objecten al jaren gewerkt met afwijkende methodische benaderingen voor het bepalen van de technische conditie van bouwdelen.

Voor vastgoedobjecten is deze werkwijze vastgelegd in NEN 2767-1, met de daaraan gekoppelde gebrekenlijst in NEN 2767-2. Voor infrastructurele objecten is de werkwijze vastgelegd in NEN 2767-4-1 met daarbij behorende gebrekenlijsten in NEN 2767-4-2.

Deze norm is een onafhankelijk toetsingsmiddel waarmee de technische conditie van de gebouwde omgeving kan worden vastgesteld. Door koppeling van inspectieresultaten aan het beheerbeleid van een organisatie kan, in samenhang met andere kwalificerende toetsingscriteria, sturing worden gegeven aan de meerjaren onderhoudsplanningen op basis waarvan onderhoudsbudgetten worden opgesteld. Hiermee kunnen, op een afgewogen wijze, toekomstige financiële risico’s voor technische gebreken worden ingekaderd.

Vooral grote “assetmanagers” (van bijvoorbeeld Schiphol, Rijkswaterstaat (RWS), Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Havenbedrijf Rotterdam, provincies en grote gemeenten) met meerdere, en in aard verschillende, beheeropgaven hebben urgentie tot integratie gesignaleerd. Met name de ontwikkeling van prestatiecontracten vereist meer uniformiteit waarbij het hanteren van een integrale beheerobject- en procesketenbenadering kan worden geoptimaliseerd.

Dit is nu vertaald in de aangescherpte bepalingsmethode zoals vastgelegd in het ontwerp NEN 2767-1. Deze normtekst dient ter vervanging van de oorspronkelijke NEN 2767-1 en NEN 2767-4.1.

Dit betekent dat gebouwen, infrastructurele objecten en gebouwgebonden buitenruimte objectief op dezelfde wijze te beoordelen zijn.

Er kan hierdoor veel nadrukkelijker een relatie gelegd worden tussen conditiemeten en risicogestuurd beheer en assetmanagement in de bouwketen.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen het normontwerp kosteloos inzien op
www.normontwerpen.nen.nl en commentaar indienen tot 15 mei 2016 (inloggen met uw eigen e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord).
Het ingediende commentaar wordt daarna door de NEN-normcommissie ‘Conditiemeting’ behandeld. Naar verwachting wordt de definitieve versie van deze nieuwe norm in de zomer van 2016 gepubliceerd.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces:
Ron van der Aa, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 283 of e-mail ron.vanderaa@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron van der Aa, consultant Bouw & Installatie.

ron.vanderaa@nen.nl

(015) 2 690 283

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl