Ontwerp wijzigingsblad geotechnische norm NEN-EN 1997-1 gepubliceerd

21-01-2019 De commentaarversie van het wijzigingsblad van de Nationale Bijlage van de geotechnische norm NEN-EN 1997-1 voor partiële factoren bij verschillende CC/RC-klasses is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 15 maart 2019 commentaar geven op de voorgestelde wijzigingen.

Met de publicatie van dit ontwerp wijzigingsblad wordt één wijziging voorgesteld van de nationale bijlage bij NEN-EN 1997-1. Deze wijziging houdt in dat berekening nummer 5 van tabel 9.d in de beoordeling van een grondkerende constructie volledig afhankelijk wordt van de gevolgklassen CC/RC volgens NEN-EN 1990.

De voorgestelde wijzigingen houden een verandering in van klasse CC3/RC3 en klasse CC1/RC1. De partiële factor wordt voor klasse CC3/RC3: 1,1 × 1,2 ≈ 1,35. De partiële factor wordt voor klasse CC1/RC1: 0,9 × 1,2 ≈ 1,1. De partiële factor voor klasse CC2/RC2 blijft 1,2.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen commentaar geven op het ontwerp wijzigingsblad van de Nationale Bijlage van NEN-EN 1997-1 via www.normontwerpen.nen.nl. Commentaar indienen kan tot 15 maart 2019.

Meer informatie

Voor informatie over dit document: Carloes Pollemans, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon 015 2 690 155 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Het werkterrein van de normcommissie ‘Geotechniek’ betreft normen en normalisatie over: het toetsen van het ontwerp van geotechnische en funderingsconstructies, geotechnisch bodemonderzoek (inclusief sonderingen) en beschrijving en classificatie van grond ten behoeve van civieltechnische en bouwkundige toepassingen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie over dit onderwerp: Carloes Pollemans, consultant Materialen & Bouwproducten.

mb@nen.nl

015 2 690 155

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl