Ontwikkeling Nederlands Technische Afspraak voor labeling contactgeluid vloerbedekkingen (NTA 5098)

15-07-2015 Bij het voorkomen van burenlawaai in gestapelde woningbouw speelt de geluiddempende kwaliteit van de vloerbedekking een grote rol. De Nederlandse Stichting Geluidhinder heeft in de jaren ‘80 een advies opgesteld voor verbetering van de contactgeluidisolatie van 10 dB door vloerbedekking. Deze clausule is inmiddels in vele (juiste en onjuiste) varianten opgenomen in VVE-reglementen en huurcontracten. NEN gaat daarom een NTA ontwikkelen waarbij een kwaliteitslabel voor contactgeluid wordt geïntroduceerd die eenvoudig en duidelijk is voor de consument.

Op de verpakking van veel ondervloeren in Nederland worden verschillende termen voor contactgeluid gebruikt. Bovendien zijn de cijfers verschillend voor betonvloeren en houten vloeren. Daarnaast zijn er voor zwevende dekvloeren, vanwege de aanscherping van de Bouwbesluit-eisen, weer andere eisen. Dit is voor consumenten en zelfs professionals vaak niet meer te volgen zodat vanuit geluidhinderoogpunt verkeerde vloerbedekking wordt gelegd die loopgeluiden te weinig reduceren.

Opzet NTA

Voor de opzet van NTA 5098 wordt gedacht aan een sterrensysteem. In een tabel wordt aangegeven aan welke contactgeluidverbetering een product moet voldoen om een bepaald aantal sterren als label te mogen voeren. Dit gebeurt aan de hand van geluidmetingen verricht op een standaard beton- of houten vloer, waarbij het resultaat wordt uitgedrukt in een van de eenheden ΔLw, ΔLlin.
Er wordt gebruik gemaakt van bestaande Europese en internationale meetmethoden en eenheden conform NEN-EN-ISO 10140-3 en NEN-EN-ISO 717- 2.

Eisen aan huurders/leden VVE

Bij dit labelsysteem wordt een aanbevelingstekst gegeven, gericht op verhuurders en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) om op te nemen in hun reglementen. Hierin wordt beschreven hoeveel sterren verplicht worden gesteld bij het leggen van een vloerbedekking in de woning. Dit is afhankelijk van het type vloer van de woning en de mate van comfort.

Deelnemende partijen

Een werkgroep onder de NEN-commissie 351003 ‘Geluidwering in gebouwen’ gaat NTA 5098 ‘Labelling contactgeluid vloerbedekkingen’ ontwikkelen. Aan deze werkgroep wordt reeds deelgenomen door leveranciers/fabrikanten van ondervloeren, leveranciers/fabrikanten van materialen onder zwevende dekvloeren bedoeld voor renovatie en de consumentenmarkt, adviseurs en consumentenorganisaties.
De aanmeldtermijn is inmiddels gesloten, maar geïnteresseerden kunnen uiteraard nog contact opnemen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze NTA of over het normalisatieproces: ir. Annet van der Horn, Consultant Bouw & Installatie, (015) 2 690 286 of e-mail annet.vanderhorn@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze NTA of over het normalisatieproces: ir. Annet van der Horn, Consultant Bouw & Installatie.

(015) 2 690 286

annet.vanderhorn@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl