Ontwikkeling norm voor integrale beoordeling brandveiligheid parkeergarages

09-10-2015 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft NEN gevraagd een norm voor de integrale beoordeling van brandveiligheid van parkeergarages te ontwikkelen. NEN nodigt geïnteresseerde en belanghebbende partijen uit om, binnen de kaders van het project, uiterlijk 23 oktober een offerte met plan van aanpak uit te brengen voor realisatie van het normontwikkeltraject.

De te ontwikkelen norm kan als zelfstandige norm worden ontwikkeld. Het is ook mogelijk dat deze wordt gerealiseerd als nieuwe module(s) (separate delen) van de al bestaande normen:

  • NEN 6060 ‘Brandveiligheid grote brandcompartimenten’;
  • NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering’ (nog in ontwerp); en
  • NEN 2443 ‘Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages’ en de daarin vernoemde normen, zoals NEN 1087 ‘Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor nieuwbouw’.

Kaders offerte

De kaders van de offerte liggen vast in de drie bijgevoegde documenten: het achtergronddocument, de offerteaanvraag en het schematisch overzicht. Het normontwikkeltraject zal door een speciaal opgerichte norm-subcommissie begeleid worden, onder verantwoordelijkheid van de normcommissie ‘Brandveiligheid bouwwerken’.

Meer informatie

De offerte kan t.a.v. dhr. Mergeay worden gemaild of per post worden aangeboden: NEN, Postbus 5059, 2600 GB, Delft.
Voor inhoudelijke informatie over deze te ontwikkelen norm of over het normalisatieproces: ing. Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, telefoon (015) 2 690 367 of e-mail marc.mergeay@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze te ontwikkelen norm of over het normalisatieproces: ing. Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties.

(015) 2 690 367

marc.mergeay@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl