Op weg naar een roadmap voor ‘Circulaire Bouw’

09-11-2017 NEN heeft in 2017 diverse stappen gezet om de behoefte aan standaardisatie op het gebied van circulair bouwen in kaart te brengen. Momenteel worden deze bevindingen en vervolgstappen gedefinieerd in een roadmap over standaardisatie voor circulair bouwen.

Met een online behoeftenonderzoek onder stakeholders in de bouw heeft NEN in het voorjaar van 2017 de eerste stap gezet. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft NEN in samenwerking met The Green Village en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op 29 juni jl. een workshop ‘Circulair Bouwen’ georganiseerd. De belangrijkste aanknopingspunten vanuit deze workshop zijn in het najaar verder uitgewerkt. In september en oktober hebben een viertal ’scopingbijeenkomsten’ plaatsgevonden. De resultaten van de activiteiten zijn te vinden op www.nen.nl/circulairbouwen.

Conclusie

Uit de enquête en bijeenkomsten kan geconcludeerd worden dat er vanuit de bouwsector een sterke behoefte is aan meer eenduidigheid, transparantie en standaardisatie. Omdat circulair bouwen nog in de kinderschoenen staat, wordt het vooral gericht op het aanreiken van concrete handvatten, richtlijnen en methoden en moet de mate en vorm van standaardisatie groeien in een iteratief proces.

Deze aanpak wordt uitgewerkt in een roadmap, die qua planning aansluit bij de ambities vanuit de ‘transitie-agenda Bouw' en welke in eerste instantie de volgende focus zal hebben:

  • De ontwikkeling van een helder framework voor de kadering van circulair bouwen;
  • Standaardisatie van de systematiek achter materialenpaspoorten;
  • Een eenduidige meetmethode voor circulariteit in de bouw;
  • Uitgangspunten voor circulair opdrachtgeverschap (aanbesteden) in de bouw;
  • Methoden voor het aantonen en vastleggen van de kwaliteit van hergebruikte elementen.

De ambitie is om in het voorjaar van 2018 te starten met de eerste commissiewerkzaamheden. Meedenken en meedoen aan de commissie? Aanmelden als geïnteresseerde partij kan via mb@nen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over circulair bouwen, ga naar de website www.nen.nl/circulairbouwen.

Interesse om mee te denken met onze nieuwste Circulair Bouwen ontwikkelingen, neem dan contact op met Boukje van Reijn, Consultant Materialen en Bouwproducten, telefoon 015 2 690 443 of e-mail mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl