Oplevering NTA ‘Aansluiting van prefab meterkasten in de ruwbouwfase’

24-06-2020 Op 25 juni 2020 hebben achttien partijen op initiatief van Mijn Aansluiting een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor het aansluiten van een prefab meterkast in de ruwbouwfase opgeleverd. Door middel van deze NTA 8769 wordt bijgedragen aan meer duidelijkheid en transparantie ten aanzien van eisen die gesteld worden aan de prefab meterkast, het proces van vooraanleg en de kwaliteitsborging gedurende dit proces.

De aanleg van nutsvoorzieningen maakt onderdeel uit van het gehele bouwproces. Door veranderende marktomstandigheden, maakbaarheidsvraagstukken en bouwmethoden, kan het nuttig zijn om nutsvoorzieningen al in een eerder stadium van het bouwproces te realiseren.

Afstemming

Het bouwproces kan versneld worden door de nutsvoorzieningen te plaatsen direct nadat de fundering en de vloer van de woning is gerealiseerd, maar nog voordat de muren worden geplaatst. Door een vroegtijdige en intensieve afstemming in de totale bouwketen te faciliteren, kan een voorspelbare oplevering van woningen en nutsinfrastructuur worden bewerkstelligd.

NTA 8769 sluit aan op NEN 2768 'Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen' en op andere gerelateerde normen, zoals NEN 1010 ‘Elektrische installaties voor laagspanning’.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze NTA of wilt u zelf een NTA starten dan kunt u contact opnemen met Saskia Schulten of Maarten Geel, NEN Bouw, telefoon 015 2 690 324, of e-mail naar bi@nen.nl.

Norm

NTA 8769:2020 nl

Aansluiting van prefab meterkasten in de ruwbouwfase

NTA  8769 stelt eisen aan het functionele, technische en administratieve proces van vooraanleg van nutsvoorzieningen met een prefab meterkast, met of zonder bouwvoorziening, in seriematige laagbouw.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl