Oprichting werkgroep ‘Primaire Energiefactoren (PEF) en CO2-emissiefactoren’

09-01-2018 NEN zet zich samen met de markt in voor een methode voor (her)berekening en rapportage van Primaire energiefactoren (PEF of ook wel conversiefactoren genoemd) en CO2 emissie-factoren. Dit is erg belangrijk binnen de context van energieprestatie beoordeling van gebouwen. Op dit moment wordt het onderwerp ‘bepaling PEF’ gevolgd door de NEN-normcommissie EPB (Energieprestatie Gebouwen). NEN wil een werkgroep oprichten met bredere samenstelling, om vanuit Nederland input te kunnen leveren aan de Europese werkgroep.


Deze nieuwe norm voor bepaling van de PEF- en CO2- factoren kan gebruikt worden binnen het EU-brede Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Er is behoefte aan meer duidelijkheid en transparantie omtrent de afwegingen, aannamen, en keuzes, die gemaakt zijn bij vaststelling van de inhoud van de conversiefactoren en gerelateerde CO2-emissiefactoren. De norm wordt gekoppeld aan EN ISO 52000-1, de overkoepelende norm voor de bepaling van energieprestatie van gebouwen.

Inhoudelijke uitleg PEF

Primaire energiefactoren worden gebruikt bij de berekening van de energieprestatie van gebouwen. De PEF geeft de efficiëntie van energieomzetting van primaire energie naar de te gebruiken energie. PEF’s representeren dus de omrekenfactor tussen het gemeten energieverbruik aan de toepassingenkant – bijvoorbeeld elektriciteit – en het bijbehorende energieverbruik van de primaire energiebron (bijvoorbeeld aardolie). Er bestaat momenteel geen gestandaardiseerde methode voor de berekening van de waarde van de PEF. Dit vormt een ongewenste situatie aangezien de waarde van de PEF van grote en directe invloed is op de beoordeling van de energieprestatie van gebouwen.

Belang eenduidige bepaling PEF’s voor de markt
Eerlijke concurrentie en een ‘level playing field’ waarborgen binnen de markt van energietechnologieën en -toepassingen voor de bouw is van groot belang. Om dit te kunnen bereiken is het van groot belang dat keuzes en aannames met betrekking tot de procedure voor berekening van de relevante PEF’s op eenduidige en transparante wijze worden vastgesteld en vastgelegd. Daarbij is het voor stimulatie van het gebruik van milieuvriendelijke toepassingen van belang om ook het effect van CO2-emissies mee te nemen in de uiteindelijke energieprestatiebeoordeling. Binnen het Europese energienet is geen sprake van perfecte verbindingen. Daarom zou de berekening en uiteindelijke waarde van de PEF’s moeten verschillen tussen lidstaten, en ook voor bijvoorbeeld tussen verschillende primaire energiebronnen. Veranderingen binnen de energiemarkt en binnen de bouwsector noodzaken bovendien tot regelmatige herberekening van de PEF-waarden.
De beoordeling van energieprestatie van gebouwen is van direct belang voor industrie, overheid, en kennisinstituten.

Meer informatie

Voor informatie over deze werkgroep of over het normalisatieproces: Annet van der Horn, consultant NEN cluster Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normsubcommissie ‘Europese en mondiale normalisatie klimaatbeheersing’ houdt zich bezig met de ontwikkeling en het onderhoud van Europese en wereldwijde normen m.b.t. energieprestatie, isolatieberekeningen, ventilatie, verwarming en koeling, building automation, controls and building management. Stuur voor deelname aan deze subcommissie, of de nieuwe werkgroep PEF, of voor meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.


Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annet van der Horn, consultant NEN cluster Bouw & Installatie.

015 2 690 324

bi@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl