Opstellen nationale bijlage bij Europese norm voor cellenbeton

27-11-2013 In de bestaande Europese norm NEN-EN 12602 ‘Geprefabriceerde gewapende elementen van geautoclaveerd cellenbeton’ is op verschillende plekken aangegeven waar een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) een nationale invulling kan en soms zelfs moet geven. Omdat de toepasbaarheid van het product hierdoor ernstig belemmerd wordt, is besloten een nationale bijlage bij de norm te maken. NEN nodigt belanghebbenden uit voor de startvergadering op dinsdagmiddag 21 januari in Delft.

NEN-EN 12602 is een geharmoniseerde norm die als basis dient voor CE-markering en prestatieverklaring. De norm bevat enkele constructieve paragrafen die noodzakelijk zijn om de toepasbaarheid van het product aan te tonen. In de norm zijn waarden, procedures en klassen opgenomen en daar waar nodig is opgemerkt dat een nationale invulling gemaakt zou moeten worden.

Deze Nationally Determined Parameters (NDP's) moeten in een nationaal applicatie document (NAD) worden opgenomen. De Nederlandse NAD is noodzakelijk voor het ontwerp van geprefabriceerde gewapende elementen van geautoclaveerd cellenbeton voor gebruik in Nederland.

In het voorwoord van NEN-EN 12602 staat een overzicht van de artikelen waar nationaal waarden aan gegeven dienen te worden.

Meedoen?

Geïnteresseerden zijn welkom om mee te doen aan ontwikkeling van deze nationale bijlage. Participatie in een normcommissie geschiedt op vrijwillige basis en met gelijke invloed en op basis van consensus. Deelname betekent ook investeren in tijd, kennis én financieel. Het is een eenmalige bijdrage alleen voor deze norm en in principe alleen voor 2014.

Meer informatie en aanmelden

Voor inhoudelijke informatie of over deelname aan het ontwikkelen van de nationale bijlage kunt u contact opnemen met Taco van den Broek, Consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 269 01 64 of e-mail taco.vandenbroek@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl