Pakket Oppervlakte bepaling

21-01-2013 25% korting!

Beperk faalkosten en meet uniform!

Een verkeerde interpretatie van vierkante meters grote gevolgen kan hebben en veel geld kan kosten. Om dat te voorkomen zijn er de normen NEN 2580 en NTA 2581.

Deze handige normen zijn nu via het pakket Oppervlaktebepaling met een fikse korting van maar liefst 25% te bestellen.


NEN 2580

NEN 2580: Valt een gemeenschappelijk trappenhuis nu wel of niet onder de oppervlakte van een gebruiksruimte? Met NEN 2580 weet u waar u aan toe bent. Deze Bouwbesluitnorm geeft termen, definities en bepalingsmethoden voor de oppervlakten van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan.

NTA 2581

NTA 2581: Als aanvulling op NEN 2580 is de NTA 2581 gepubliceerd. Hierin is vastgelegd hoe meetrapporten volgens NEN 2580 opgesteld moeten worden en welk onderscheid er tussen metingen wordt gemaakt. Gebruik van NTA 2581 biedt een handvat voor professionals die zich bezighouden met vloeroppervlaktemetingen conform NEN 2580.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw


NEN Klantenservice: Voor vragen over het bestellen van bouwnormen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Training & Advies: Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

(015) 2 690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl