Peiling behoefte aan hydrometrie afspraken

17-05-2013 Decennia lang is Nederland betrokken bij de ontwikkeling van Europese (EN) en mondiale (ISO) normen en richtlijnen voor hydrometrie. Het gaat om monitoring van hoeveelheden en transport van grond- en oppervlaktewater, neerslag en bodemmateriaal. De verantwoordelijke NEN-normcommissie ‘Hydrometrie’ wil weten in hoeverre zij haar bakens moet verzetten. Dit wordt tot 28 mei gepeild via een online enquête.

Via deze online enquête wordt meer specifiek de huidige toepassing van gerelateerde Nederlandse en internationale publicaties gemeten. Ook het belang van nieuwe ontwikkelingen en andere vormen van informatieverstrekking en dienstverlening wordt onderzocht, met de mate van gewenste betrokkenheid.

De afspraken voor hydrometrie kunnen van belang zijn voor het waterbeheer en de waterveiligheid. Ze kunnen bijvoorbeeld relevant zijn voor het monitoren van de werking van de zandmotor. Een stukje bouwen met de natuur in Nederland waar veel internationale belangstelling voor is. Daarnaast is het monitoren van water- en bodemmateriaalverplaatsing de onderlegger voor het beheer van watergangen, dijklichamen en havens.

Enkele actuele onderwerpen waaraan wordt gewerkt:

  • Hydrometrisch meetnet, meetonzekerheid, gegevensverwerking en -uitwisseling;
  • Kalibratie drukmeetinstrumenten, meetmethoden en debieten.

De hydrometrienormen bieden toetsbare eisen bij contracten en kunnen de overheid helpen bij deregulering en het uitbesteden van werken. Anderzijds geeft het een ‘level playing field’ voor aanbiedende partijen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de enquête, hydrometrie normen en richtlijnen of het normalisatieproces: ir. J.W.F. Backer Mohrmann, secretaris normcommissie ‘Hydrometrie’, telefoon (015) 2 690 160 of e-mail b.mohrmann@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl