Platform CB’23: samen naar circulaire afspraken in de bouw

26-07-2018 Het grondstoffengebruik moet fors teruggedrongen worden. Niet alleen om de doelen uit het Klimaatakkoord 2050 te halen, maar ook omdat de overheid al in 2023 volledig circulair wil aanbesteden. Voor de bouw betekent dit een hoogwaardiger hergebruik van materialen, een andere aanpak in ontwerpen, produceren, bouwen en andere manieren van samenwerken. Platform CB’23 is opgericht om bouwbrede afspraken te maken hoe die ambities te realiseren.

Platform CB’23

Platform CB’23 wil partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector (Grond-, weg- en waterbouw) als in de woning- en utiliteitsbouw. De ambitie is om vóór 2023 nationale, bouwsector brede afspraken op te stellen ten aanzien van circulair bouwen. Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf geven samen met De Bouwcampus en NEN invulling aan dit initiatief. De ambitie is om het aantal betrokken partijen zo snel mogelijk uit te breiden.

Op 3 juli was de kick-off van Platform CB’23. Circa 200 deelnemers leverden hun input in vier werksessies:

  • Framework circulair bouwen: naar een eenduidig taalgebruik en heldere kaders
  • Paspoorten voor de bouw: eisen aan een geharmoniseerd raamwerk
  • Meten van circulariteit: eisen aan een uniforme meetmethode
  • Leernetwerk circulair inkopen: samenhang en integratie van circulair inkopen

De eerste resultaten daarvan zijn te vinden op www.platformcb23.nl.

Deelnemen in ACTIEteam

In oktober starten drie actieteams met het formuleren van de eerste bouwbrede afspraken. Zelf invloed uitoefenen en actief meedenken over de route naar circulair bouwen? Dat kan door deel te nemen aan een van de teams of door partner te worden van Platform CB’23. Op deze manier leveren deelnemende partijen niet alleen een bijdrage aan deze belangrijke maatschappelijke ontwikkeling hebben zij ook toegang tot een actief en bouw-breed netwerk en tot kennis en ervaring van andere deelnemers over circulair bouwen. Aanmelden kan via www.platformcb23.nl.

Vragen over Platform CB’23?

Neem contact op via e-mail info@platformcb23.nl, of telefoon 015 20 26 070.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Boukje van Reijn, consultant Materialen & Bouwproducten

mb@nen.nl

015 2 690 189

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl