Praktijkrichtlijn voor emissie gevaarlijke stoffen uit bouwproducten gepubliceerd

11-10-2013 De praktijkrichtlijn voor het bepalen van de emissie van gevaarlijke stoffen uit bouwproducten naar de binnenlucht is gepubliceerd als NPR-CEN/TS 16516:2013. De bepalingsmethode is gebaseerd op de bekende ISO 16000-serie voor het meten van de binnenluchtkwaliteit. De vrijgekomen vluchtige stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu.

De Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation; CPR) stelt dat bouwproducten geschikt moeten zijn om bouwwerken te maken die voldoen aan een aantal fundamentele eisen. Naast eisen aan bijvoorbeeld de constructieve veiligheid en de energiezuinigheid zijn er ook eisen op het gebied van gezondheid en milieu (regulated dangerous substances, BWR 3).

De praktijkrichtlijn, NPR-CEN/TS 16516, voor het bepalen van de emissie uit bouwproducten naar de binnenlucht is nu gereed. De herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid van de praktijkrichtlijn wordt aan de hand van een validatietraject in round-robin-vorm getoetst. Hierna wordt de methode via de gebruikelijke CEN-processen (enquiry en formal vote) als Europese norm (EN) gepubliceerd. Als dit gebeurt worden nationale methoden ingetrokken. Nederland is dan ook actief betrokken bij dit traject.

De methode is ‘horizontaal’. Dat wil zeggen dat de NPR van toepassing is op alle bouwproducten onder de CPR (waarvoor een geharmoniseerde norm bestaat). Na publicatie van de Europese norm moet ook de prestatie op het gebied van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen naar de binnenlucht in de prestatieverklaring bij de CE-markering voor bouwproducten worden vermeld.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze richtlijn of over het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 224 of e-mail hieke.reijnhoudt@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl