Praktijkrichtlijn werken aan bestaande RGA-installaties gepubliceerd

18-05-2017 Deze maand is een herzien deel 45 gepubliceerd van de bekende serie NPR 3378 Praktijkrichtlijn Gasinstallaties. Deel 45 is gericht op het werken aan bestaande rookgasafvoersystemen en gaat met name in op situaties als het vervangen van het verbrandingstoestel, wijziging in de schil van het gebouw en wijziging van de (mechanische) ventilatie.

Belangrijk aandachtspunt is het voorkomen van risico’s met koolmonoxide. Deze NPR is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen.

De titel van NPR 3378-45 luidt: “Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie afvoersystemen – Deel 45: Vervangen van verbrandingstoestellen, werken aan de voorziening voor de afvoer van rookgas van verbrandingstoestellen en het beoordelen van de consequenties van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 8757”.

De gehele NPR 3378-serie, evenals de voor gasinstallaties van belang zijnde normen, maakt deel uit van de webtool 'Werken-met-NPR-3378'.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice, telefoon (015)
2 690 391 of e-mail bestel@nen.nl.

Wilt u meepraten over de inhoud van normen op dit gebied en lid worden van de normcommissie 'Installaties voor verbrandingstoestellen', of wilt u inhoudelijke informatie over deze NPR, dan kunt u contact opnemen met Arie de Jong, Consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 162 of e-mail bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met Arie de Jong, consultant Bouw & Installaties

(015) 2 690 162

bi@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl