Private kwaliteitsborging roept veel vragen op

25-03-2014 Als het aan minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst ligt dan start in 2015 een periode van drie jaar waarbij aanvragers kunnen kiezen of ze hun bouwplan laten toetsen bij de gemeente of door een daartoe gecertificeerde private toetser. Het betreft een zogenoemd duaal stelsel.

Na deze proefperiode beslist de overheid hoe de private kwaliteitsborging definitief wordt ingevuld. Op 27 maart spreekt de Tweede Kamer met Blok over private kwaliteitsborging. Inmiddels zijn er al 150 kamervragen gesteld.

‘We vinden het normaal dat de slager zijn eigen vlees keurt. Dat moeten we in de bouw ook normaal gaan vinden. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit en de overheid heeft alleen een rol op de achtergrond, vergelijkbaar met de Voedsel en Waren Autoriteit die onder meer de veiligheid van voedsel bewaakt’, aldus minister Blok.

Volgens de minister is het niet de bedoeling dat het bouwtoezicht volledig uit handen van gemeenten wordt genomen: ‘Nee, ook in de toekomst liggen er verantwoordelijkheden bij de overheid, maar we gaan wel méér verantwoordelijkheid bij de markt leggen. Om ervaring op te doen hanteren we een overgangsstelsel van 2015 tot 2018. In die periode kan een aanvrager van een omgevingsvergunning kiezen voor toetsing van bouwplannen door de gemeente of een gecertificeerde private partij. Na de proefperiode van drie jaar besluiten we hoe verder te gaan. Vooruitlopend hierop zijn we overigens in het kader van de achtste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet al dit jaar gestart in de gemeenten Delft, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Sint Anthonis met een experiment met het afschaffen van een preventieve toets aan het Bouwbesluit bij (grondgebonden) woningen met een Keurmerk van de Stichting Garantiewoning.’

Blok realiseert zich dat de overgangsperiode de nodige onzekerheid geeft bij gemeenten: ‘Hoeveel beroep wordt er nog gedaan op gemeenten voor bouwplantoetsing en wat betekent dat voor de legesinkomsten? Samen met de Vereniging BWT Nederland en VNG bekijken we hoe we om moeten gaan met de financiering van Bouw- en Woningtoezichttaken. Maar we moeten niet vergeten dat we het doen voor de consument en voor de bouwsector die het momenteel erg moeilijk heeft.’

De minister wijst er nog maar eens op dat de bouw hardere garanties op het geleverde werk moet leveren en dat de bewijslast bij schade bij de bouwer moet liggen en niet bij de consument: ‘Wat dat betreft ben ik wel gecharmeerd van het retentierecht zoals dat in Duitsland wordt gehanteerd: daar houdt de opdrachtgever vijf procent van de bouwsom gedurende vijf jaar onder zich, om herstel van eventuele verborgen gebreken te kunnen financieren. Dat levert een stevige prikkel op bij bouwers om ook op lange termijn kwaliteit te leveren.’

‘Een tweede belangrijke doel van private kwaliteitsborging is terugdringing van de regeldruk in de bouw’, aldus Blok. ‘Vanwege de complexiteit vertragen veel bouwprojecten. Dat kost tijd en geld. Een hervorming van de regeldruk moet leiden tot een lagere prijs en stimulering van de economie.’

Bouwregelgeving

Wilt u meer weten over bouwregelgeving met o.a. het Bouwbesluit? Bekijk het thema Bouwregelgeving.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl