Protocollen voor toepassing geomembranen gepubliceerd

20-12-2018 Helderheid in eisen voor toepassing van geomembranen als afdichting in de Grond-, Weg- en Waterbouw in Nederland. De oude TNO protocollen voor toepassing van geomembranen dateren uit 1999. NEN heeft alle stakeholders uitgenodigd om deel te nemen aan de actualisatie van deze protocollen. Het breed gedragen resultaat mag er zijn.

Op 31 oktober 2018 heeft NEN de herziene protocollen voor het toepassen van geomembranen gepubliceerd.

Hieronder vindt u een toelichting wanneer deze protocollen van kracht worden.


Voor private toepassingen

 • De herziene protocollen kunnen per direct worden toegepast wanneer er geen wet- of regelgeving in het geding is.
 • De partijen die de herziene protocollen hebben opgesteld wensen dat de ‘state of the art’ zo snel mogelijk wordt toegepast.
 • Gezien dit verder geen investeringen en voorbereidingen met zich mee brengt kan dit per direct.
 • Voor lopende projecten wordt er in contracten mogelijk verwezen naar de oude versie.

Voor IBC werken onder besluit bodemkwaliteit

 • AVI-Bodemas, die ontstaat uit de verwerking na 1 januari 2020, moet conform de Green deal worden opgewerkt tot vrij toepasbare bouwstof.
 • Opgeslagen AVI-Bodemas van IBC-kwaliteit, die is ontstaan uit verwerking tot 1 januari 2020, mag tot uiterlijk 1 juli 2021 in IBC-werken worden toegepast.
 • Toepassing van IBC-bouwstoffen eindigt na overgangsrecht definitief op 1 juli 2021.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het concept Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (versie 9 juli 2018).

AS 6900 verwijst nu nog naar de oude protocollen. SIKB geeft aan dat de verwijzing naar de herziene protocollen wordt meegenomen in de volgende reguliere wijziging. AS 6900, en daarmee de herziene protocollen, zal naar verwachting in werking treden per 1 januari 2020. Dit is de datum van de volgende wijziging RBK.

Voor mestbassins onder het activiteitenbesluit

Verwijzing naar herziene protocollen eind 2018 – Kiwa geeft nieuwe versies uit van folie BRL’en:

 • K519 Afdichtingsfolie van weekgemaakt polyvinylchloride (PVC-P), met of zonder versterking;
 • K538 Afdichtfolie van hoge dichtheid polyetheen zonder versterking;
 • K546 Afdichtingsfolie van lage dichtheid polyetheen, met of zonder versterking;
 • K537 procescertificaat voor verwerken van Kunststoffolie.

KOMO BRL 1149 Verwerken van kunststof folie moet nog worden aangepast. De publicatie van de BRL’en zal spoedig volgen.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Edward Zomers, e-mail bi@nen.nl

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Edward Zomers, consultant Bouw & Installatie.

bi@nen.nl

015 2 690 305

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl