Publicatie commentaarversie van geotechnische norm over identificatie en classificatie van grond

25-09-2018 Door de normcommissie ‘Geotechniek’ is een herziening van de identificatie- en classificatie-norm NEN-EN-ISO-14688 uitgebracht.

Deze norm bestaat uit twee delen: deel 1 – Identificatie van grond (visuele identificatie in het veld) en deel 2 – Classificatie van grond (testen in het laboratorium). Hierbij gaat het om het identificeren en classificeren van grondmonsters voor geotechnische doeleinden.

NEN-EN-ISO-14688 deel 1 en 2 zijn per 1 januari 2018 verschenen als internationale norm en zijn vervolgens in het Nederlands vertaald en voorzien van een Nederlandse bijlage. Deze normen vervangen NEN-EN-ISO-14688-1 en -2 uit 2002, die ook waren voorzien van een Nederlandse bijlage.

Nederlandse bijlage

Aan beide delen is een Nederlandse bijlage toegevoegd, waarin nadere bepalingen over de identificatie en classificatie in Nederland worden gegeven. Deze bepalingen zijn in overeenstemming met de parameters, die volgens de BRO (Wet Basis Registratie Ondergrond) moeten worden vastgelegd in de BRO-database.

Commentaar indienen

Met dit normontwerp verschijnt tegelijkertijd een concept van de inhoud en het format van de BRO-Database bij basisregistratieondergrond BRO. Ook op dit concept kan commentaar geleverd worden.

Tot uiterlijk 15 november 2018 kunt u via normontwerpen.nen.nl uw commentaar indienen op NEN-EN-ISO 146688-1 en op NEN-EN-ISO 14688-2.

Meer informatie

Voor informatie over dit document: Carloes Pollemans, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon 015 2 690 155 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Het werkterrein van de normcommissie ‘Geotechniek’ betreft normen en normalisatie over: het toetsen van het ontwerp van geotechnische en funderingsconstructies, geotechnisch bodemonderzoek (inclusief sonderingen) en beschrijving en classificatie van grond ten behoeve van civieltechnische en bouwkundige toepassingen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl