Publicatie van warm- en koudvervaardigde buisprofielen

23-05-2019 De normen voor warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden en koudvervaardigde buisprofielen: Toleranties, afmetingen en profieleigenschappen zijn gepubliceerd. Beide normen zijn herzien en vervangen die uit 2016.

NEN-EN 10210-2:2019 voor warmvervaardigde buisprofielen vervangt de bestaande NEN-EN 10210-2 uit 2016 met Correctieblad uit 2007 en het tweede normontwerp NEN-EN 10210 uit 2018. NEN-EN 10219-2:2019 voor koudvervaagde buisprofielen vervangt de bestaande NEN-EN 10219-2: 2006 en het tweede normontwerp NEN-EN 10219.

Warmvervaardigde buisprofielen

NEN-EN 10210-2:2019 maakt deel uit van een serie over buisprofielen met een ronde, vierkante, rechthoekige of elliptische vorm. Deel 2 is als eerste gepubliceerd en er zijn twee delen die nog worden voorbereid.

In de herziening zijn technische aanpassingen gewijzigd met betrekking tot de te kiezen standaard opties voor buisprofielen. De toleranties op vorm, rechtheid en gewicht is gewijzigd. In tabel B1, B2 en B3 zijn de afmetingen van de lengte en wanddikte toegevoegd. De tekst van de norm is verder geactualiseerd.

Koudvervaardigde buisprofielen

NEN-EN 10219-2:2019 bevat de specificaties voor toleranties voor koud gevormde ronde, vierkante, rechthoekige en elliptische buisprofielen met wanddiktes tot 40 mm. Deze norm maakt deel uit van serie over buisprofielen die bestaat uit EN 10210-1 en EN 10210-3.

In de herziening zijn een aantal technische aspecten gewijzigd. Het elliptisch buisprofiel is toegevoegd. In Annex A is de additionele toleranties voor funderingsbuizen verwijderd. Een standaard optie voor buisprofielen is toegevoegd. In tabel 3 is de lengtetolerantie voor de afmeting van de buis gewijzigd. De tekst van de norm is verder geactualiseerd.

Engelse versie

NEN-EN 10210-2:2019 en NEN-EN 10219-2:2019 zijn beide alleen beschikbaar in het Engels.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice, telefoon 015 2690 391.
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Wiene Fokkinga, 015 2 690 180 of email: iv@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied of mede de inhoud bepalen? De normcommissie ‘Constructiestaal’ volgt het werk van de Europese technische commissie CEN/TC 459 ‘ECISS – European Standardisation on Iron and Steel’. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar iv@nen.nl of bel 015 2 690 180.

Norm

NEN-EN 10210-2:2019 en

Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden - Deel 2: Toleranties, afmetingenen profie...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN 10219-2:2019 en

Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor constructiedoeleinden - Deel 2: Toleranties, afmetingen ...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl