Publieke commentaarronde ISO-norm Facility Management

09-12-2015 In Nederland wordt op dit moment gebruik gemaakt van de NEN-EN 15221-serie ‘Facility Management’. Van deze norm zijn deel 1 ‘Termen en definities’ en deel 2 ‘Leidraad voor het opstellen van Facility management overeenkomsten’ nu ook op internationaal niveau verwerkt in twee nieuwe normontwerpen. Belanghebbende partijen kunnen tot 15 januari 2016 commentaar indienen op de normontwerpen.

Het gaat om de volgende normen:

Bij acceptatie van de normontwerpen als Europese en/of internationale norm worden deze als NEN-EN-ISO of NEN-ISO overgenomen. In dat geval vervangen worden NEN-EN 15221 deel 1 en deel 2 in Nederland mogelijk vervangen.

Belangrijk voor Facility managers

ISO/DIS 18480 ‘Facility Management – deel 1’ beschrijft de kenmerken en definities van facility management voor verschillende organisaties (en sectoren). Het doel van deel twee is om organisaties te ondersteunen in het ontwerp, de inkoop en de levering van facility management. De leidraad bied een stapsgewijze benadering om van doelstelling via het algemene strategische sourcing/inkoopproces te komen tot adequate interne of externe facility servicemanagement overeenkomsten.

Commentaar indienen

Voor het aanleveren van commentaar op beide delen van de ISO/DIS 18480 kunt u tot 15 januari 2016 contact opnemen met Jos van Nistelrooij, secretaris commissie 'Facilitaire voorzieningen', telefoon (015) 2 690 201, e-mail jos.vannistelrooij@nen.nl.
De commissie 'Facilitaire voorzieningen' is verantwoordelijk voor het definitieve in te dienen commentaar bij ISO namens Nederland op dit normontwerp. Mocht u interesse hebben om lid te worden van deze subcommissie, neem dan ook contact op met Jos van Nistelrooij.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl