Publieke commentaarronde norm voor kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening

03-01-2018 NEN 2075 ‘Kwaliteitsmeetsysteem en procescontrolesysteem voor de schoonmaak-dienstverlening’ bevat een systeem dat aan de hand van objectieve criteria de kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening vaststelt. Deze norm wordt op dit moment herzien. Belanghebbenden kunnen commentaar leveren tot 15 maart 2018.

Met het systeem van NEN 2075 wordt de uitgevoerde kwaliteit vergeleken met de voorgeschreven kwaliteit. Het principe van het systeem berust op visuele beoordeling van de mate van afwezigheid van verstoringen. Aan de hand van steekproeven worden de elementen beoordeeld.

Deze norm is van toepassing op de schoonmaakkwaliteit binnen alle soorten locaties. Aan de hand van opgenomen normatieve beoordelingshandleiding kunnen elementen objectief gecontroleerd worden. Voor locaties die niet in deze norm zijn gespecificeerd, kunnen andere of aanvullende beoordelingscriteria noodzakelijk zijn.

Aanleveren commentaar

De conceptversie van de norm kan kosteloos ingezien worden op www.normontwerpen.nen.nl. Via deze website kunt u ook uw commentaren indienen tot 15 maart 2018. Daarna gaat de NEN-normcommissie ‘Kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening’ aan de slag met de beoordeling van de ingediende commentaren.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Thijs de Wolff, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 239 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen?

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening’ houdt zich bezig met het beoordelen van schoongemaakdienstverlening volgens vastgestelde keuringscriteria. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl