Reductie paalklassefactoren uitgesteld tot 1 januari 2017

21-10-2015 Begin 2012 is de geotechnische norm NEN 9997-1 ‘Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1: Algemene regels’ gepubliceerd. In deze norm zijn NEN-EN 1997-1 (Eurocode 7, deel 1) en de Nationale Bijlage opgenomen. Tabel 7.c in NEN 9997-1 vermeldt de paalklassefactoren die kunnen worden gebruikt voor een veilig paalontwerp. Uit onderzoek van Delft Cluster en CUR blijkt dat verlaging van de huidige paalklassefactoren noodzakelijk is om te voldoen aan het in Nederland overeengekomen veiligheidsniveau. In tegenstelling tot eerdere berichten zal deze verlaging worden doorgevoerd per 1 januari 2017.

In november 2014 heeft de NEN-normcommissie ‘Geotechniek’ besloten de paalklassefactor voor het puntdraagvermogen (αp) te verlagen met 30%. De definitieve aanpassing van NEN 9997-1 was gepland voor 1 januari 2016. Deze datum wordt om procedurele redenen uitgesteld.
Bij deze wordt een correctieblad uitgebracht waarbij de huidige voetnoot a) van tabel 7.c, waarin de paalklassefactoren zijn gegeven, komt te vervallen (in deze voetnoot is de oude streefdatum van 1 januari 2016 vermeld). Daarmee blijven de huidige factoren voorlopig van kracht. Dit correctieblad is van toepassing totdat de nieuwe versie van de norm is gepubliceerd.

De ontwerpversie van de aangepaste NEN 9997-1 wordt binnenkort ter commentaar gepubliceerd. Gepland is de nieuwe norm in de eerste helft van volgend jaar gereed te hebben, waarbij de gereduceerde paalklassefactoren αp per 1 januari 2017 gelden. In overleg met de betrokken ministeries wordt er naar gestreefd om de nieuwe gewijzigde norm ook vanaf deze datum (1 januari 2017) aan te sturen via het Bouwbesluit.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Mark Lurvink, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 144 of e-mail mark.lurvink@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Mark Lurvink, consultant Materialen & Bouwproducten.

(015) 2 690 144

mark.lurvink@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl