Reductie paalklassefactoren voor paalpunt vanwege veiligheid

02-02-2015 Begin 2012 is de geotechnische norm NEN 9997-1 gepubliceerd, waarin NEN-EN 1997-1 (Eurocode 7, deel 1) en de Nationale Bijlage zijn opgenomen. Tabel 7.c in deze norm vermeldt de paalklassefactoren die kunnen worden gebruikt voor een veilig paalontwerp, waarbij het op de bouwplaats testen van de draagkracht middels proefbelastingen achterwege kan blijven. Aanpassing van de huidige paalklassefactoren is noodzakelijk om aantoonbaar te voldoen aan het in Nederland overeengekomen veiligheidsniveau.

De normcommissie ‘Geotechniek’, waarin de gehele geotechnische branche in Nederland is vertegenwoordigd, heeft besloten dat de paalklassefactoren voor de paalpunt (αp) voor alle paaltypen per 1 januari 2016 met 30 % worden gereduceerd. De andere paalklassefactoren (αs en αt) worden niet gereduceerd. Wanneer proefbelastingen worden uitgevoerd, mogen de daaruit afgeleide, hogere waarden van de paalklassefactoren worden gebruikt. Om op een eenduidige manier van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, worden de voorschriften voor het uitvoeren van proefbelastingen en het interpreteren van de resultaten aangescherpt.

Veiligheid

De in 2010 gepubliceerde evaluatie van proefbelastingen van geheide grondverdringende prefab palen (CUR/Delft Cluster Rapport 229 – Axiaal draagvermogen van palen) gaf aan dat de tot nu toe gehanteerde ontwerpwaarden niet aantoonbaar het volgens de wet vereiste betrouwbaarheidsniveau garanderen en daarmee onvoldoende veilig zijn. Voor andere paaltypen was onvoldoende data beschikbaar om een vergelijkbare evaluatie te maken. Uit de proeven bleek dat, om aan het gewenste veiligheidsniveau te voldoen, de paalklassefactor voor de paalpunt (αp) met 30 % tot 40 % moest worden gereduceerd.
Bij de normcommissie ‘Geotechniek’ zijn geen gevallen bekend van falen van de constructie als gevolg van de huidige factoren. Daarom is, mede om een trendbreuk te voorkomen, destijds besloten verlaging met vijf jaar uit te stellen om nader onderzoek te doen naar eventuele verborgen veiligheden. Dat onderzoek heeft in de afgelopen periode tot onvoldoende resultaten geleid en daarom kan de normcommissie niet anders dan de paalklassefactoren alsnog te reduceren.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Mark Lurvink, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 144 of e-mail mark.lurvink@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Meer informatie over deze norm of het normalisatieproces: Mark Lurvink, consultant Materialen & Bouwproducten

mark.lurvink@nen.nl

(015) 2 690 144

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl