Regelgeving bestaande bouw en brandveilige isolatie

26-06-2014 Wat is brandveilige isolatie, wat zegt de regelgeving hierover en wat verandert er eventueel als je een bestaand pand aanpast?

Het antwoord op deze vraag is niet gemakkelijk te geven en leverde de afgelopen jaren veel discussie op. Ook omdat de regels veranderen: onze nationale eisen worden op termijn vervangen door Europese. In Bouwbesluit 2012 worden voor nieuwbouwprojecten nu al Europese normen voorgeschreven. Voor de bestaande bouw mogen nog steeds de Nederlandse normen NEN 6064, NEN 6065, NEN 1775 en NEN 6066 worden gebruikt.

Welke regels zijn van toepassing voor brandveilige isolatie? Zoals gezegd moet je voor nieuwbouwprojecten sinds het in werking treden van Bouwbesluit 2012 de Europese normen hanteren. Als het gaat om bestaande bouw – waar we gezien de actualiteit in de rest van dit artikel uitgebreider bij stil zullen staan – mag je nog steeds uitgaan van de Nederlandse brandklassering voor ‘materiaalgedrag bij brand’. Die vind je terug in NEN 6064 en NEN 6065, NEN 1775 en NEN 6066

Bovendien mag je sinds enkele jaren als tweede optie producten toepassen die voldoen aan de nieuwe Europese klasseringsnorm NEN-EN 13501-1. Om de ‘oude’ nationale normen met de nieuwe Europese te vergelijken, kan een omzettingstabel worden gebruikt (zie tabel 1). Met deze tabel kun je snel zien welke bouwproducten als ‘even veilig’ mogen worden beschouwd (bijvoorbeeld NEN 6065 klasse 4 komt overeen met Euroklasse D), zonder dat alle individuele bouwproducten in precies dezelfde ‘gelijkwaardige’ klassen hoeven te vallen als ze getest worden.

CE-markering

Voor diverse isolatieproducten is inmiddels al een Europese productnorm van kracht. Als dit het geval is, dan is het voldoen aan de Euroklassen verplicht en moet er op het product een CE-markering komen. De Nederlandse klassering is dan niet relevant meer. Het aantal Europese productnormen groeit gestaag. Standaardisatie-experts verwachten dan ook dat voor alle producten op termijn een Europese productnorm van kracht is en dat zij binnen afzienbare tijd dus ook allemaal (althans bij nieuwbouw) de CE-markering moeten dragen. Lees meer over CE-markering

Onbrandbare materialen

Terug naar de bestaande bouw en de Nederlandse norm NEN 6064. Die duidt een groot aantal materialen aan als ‘onbrandbaar’. We hebben het dan in ieder geval over alle steenachtige materialen, die niet meer dan 1% homogeen verdeelde organische toeslagmaterialen bevatten. Ook keramische materialen, glas en de meeste metalen zijn onbrandbaar, net als legeringen van onbrandbare metalen. In tabel 2 is hiervan een overzicht gegeven. In poedervorm kunnen veel van deze materialen weer wel brandbaar zijn.

Brandvoortplanting en rookproductie

Voor veel materialen geeft de Nederlandse norm één harde klassering of waarde. De eigenschappen liggen meestal binnen een bepaalde bandbreedte. Dit komt omdat de mate van brandvoortplanting en rookproductie niet alleen samenhangt met hoe een materiaal is samengesteld, maar ook afhangt van de volgende parameters:

  • een eventuele ondergrond en de bevestiging daarop;
  • de ouderdom van de materialen;
  • de ruwheid van de oppervlakte;
  • de dikte van het materiaal;
  • de dichtheid van het materiaal.

Samengestelde constructies

Let wel: door aanpassingen, bijvoorbeeld omdat je gaat verbouwen, kunnen de waarden voor de hierboven genoemde parameters uiteraard gaan afwijken. En dit kan dan op zijn beurt weer leiden tot brandeigenschappen buiten de opgegeven bandbreedte.

Zo zijn de brandvoortplantingsklassering en rookproductie van samengestelde constructies niet goed te voorspellen. Een voorbeeld: PS-schuim dat je combineert met een staalplaatcachering kan bij de naadaansluiting tussen de panelen een zeer snelle brandvoortplanting opleveren als het niet op de juiste wijze is gemonteerd. Dit komt omdat de brandbare PS-gassen uit de naad ontsnappen en ontvlammen.

De brandvoortplantingsklassering kan in een dergelijk geval zelfs hoger uitvallen dan die van één van de beide zuivere materialen. In geval van samengestelde constructies is het daarom extra belangrijk dat de daadwerkelijk gerealiseerde kwaliteit goed geborgd is.

Bron: ‘Regelgeving bestaande bouw en brandveilige isolatie’, Kempenaar, Foka, SBRCURnet, Bouwregels in de praktijk nr. 6 2014, BIM Media, Den Haag

Meer informatie over brandveiligheid

Ga voor meer informatie naar het thema Brandveiligheid.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl