Ruimtelijke dichtheden berekenen met nieuw model

28-05-2019 In Nederlandse stedelijke regio’s is er een grote vraag naar woningen, werklocaties, recreatiegebieden en infrastructuur. De beschikbare ruimte is er schaars. Om die ruimte te lokaliseren en zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten is kennis over de bestaande en geplande dichtheden van groot belang. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een landsdekkend model ontwikkeld: RUDIFUN. Hiermee kunt u deze dichtheden berekenen.

Met de RUDIFUN-data kunnen overheden, ruimtelijk onderzoekers, planologen en stedenbouwkundigen aan de slag. Hiermee is onderzoek mogelijk naar de samenhang tussen ruimtelijke dichtheden en menging van wonen met andere functies enerzijds en stedelijke dossiers als mobiliteit, leefbaarheid en vastgoedmarkt anderzijds. Ook kunnen met deze data toekomstige gebiedsontwikkelingen op basis van dichtheden en mate van functiemenging worden vergeleken met bestaande stukken stedelijk gebied.

In de bijbehorende storymap is er voor de Metropoolregio Amsterdam met interactieve kaarten uitgewerkt hoe dichtbebouwd een wijk of gebied is en wat de verhouding is tussen wonen en andere functies.

Het Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging in Nederland (RUDIFUN) model geeft een indicatie van de dichtheid en morfologie van bebouwd gebied. Het geeft deze weer in onder andere de eenheden Floor-Space Index (FSI) en de Mixed Use Index (MXI). Deze eenheden zijn berekend op de schaal van bouwblok, buurt, wijk en gemeente, conform de schaalniveaus uit NEN 9300. De kaart met de FSI geeft een indicatie van de ruimtelijke dichtheid van bebouwing. De MXI drukt de verhouding uit tussen wonen en werken. In de publicatie zijn de verschillende indexen en hun toepassingsmogelijkheden beschreven.

Norm

NEN 9300:2013 nl

Oppervlakten en dichtheden in de stedenbouw - Termen, definities en bepalingsmethoden

NEN 9300 geeft termen, definities en bepalingsmethoden voor oppervlakten en dichtheden gebruikt in de stedenbouw en de ruimtelijke ordening. Het belang van NEN 9300 kan als volgt worden samengevat: - het opstellen van eenduidige oppervlakte- en dicht...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl