Start opstellen norm voor assetmanagement infrastructuur

18-11-2016 De ontwikkeling van de ISO 55000-serie voor assetmanagement is mondiaal afgerond. De wereldwijde kennis op het gebied van het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van assetmanagementsystemen is hiermee gebundeld. NEN organiseert op 15 december 2016 een tweede bijeenkomst om de eventuele behoeften aan een sectorspecifieke uitwerking voor infrastructuur te identificeren.

ISO 55000 kan worden toegepast in diverse sectoren en is te typeren als een ‘paraplu’-norm: een raamwerk voor het vastleggen van parameters voor assetmanagement.

Sectorspecifieke invulling

Inmiddels hebben verschillende sectoren de eerste ervaringen opgedaan met ISO 55000. Gebleken is dat een uitwerking per sector invulling kan geven aan sectorspecifieke uitdagingen. Ook is er tijdens een eerdere bijeenkomst met stakeholders binnen de infrastructuursector vastgesteld dat er behoefte is aan invulling van aspecten, zoals de scope van assets, rollen op het gebied van assetmanagement en 'best practices'.

Toegevoegde waarde voor de infrastructuursector

Voor de infrastructuursector kan NEN de eventuele marktbehoefte ondersteunen en tot een nadere uitwerking hiervan komen door middel van b.v. een norm (met ISO 55000 als basis), praktijkrichtlijn of certificeringsschema. De op te stellen norm heeft tot doel organisaties te stimuleren planmatiger te werken door structuur aan te brengen in hun bezittingen en beheerprocessen voor assets in de infrastructuur.

Invloed uitoefenen

Wilt u als belanghebbende deelnemen, dan bent u van harte uitgenodigd. Doel van deze bijeenkomst is de gezamenlijke behoeften die er in de markt zijn te inventariseren en eventueel een plan van aanpak op te stellen.

Voor wie?

Belanghebbenden zijn asset owners, asset managers, service providers kennis- en adviesorganisaties, (semi-)overheden en brancheorganisaties en controlerende instanties.

Aanmelding en informatie

Bent u geïnteresseerd in deelname? Stuur dan vóór 26 november 2016 een e-mail naar mb@nen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN, Cluster Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 443.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met Jacques van den Hoorn, consultant Materialen & Bouwproducten.

bm@nen.nl

(015) 2 690 177

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl