Steun de ontwikkeling van NEN 2767-1 tot de Europese standaard voor conditiemeting

13-03-2018 NEN lanceert een crowdfundactie om stakeholders de kans te geven een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van NEN 2767-1 tot een Europese Technical Specification (TS). De normcommissie ‘Conditiemeting’ heeft NEN 2767-1 ingebracht in Europa om te maken tot een Europese standaard. Het is van groot belang voor Nederland om de lead te behouden en om te komen tot een Europese Technical Specification (TS) voor conditiemeting eind 2019.

Belang Europese norm

In Nederland wordt sinds 2006 gewerkt met NEN 2767 ‘Conditiemeting’. Vele organisaties binnen Nederland hebben inmiddels hun bedrijfsvoering afgestemd op deze norm. NEN 2767-1:2017 ontwikkelen tot een Europese Technical Specification (TS) is een eerste stap naar een Europese norm gebaseerd op NEN 2767-1. Dit voorkomt dat in de toekomst een andere methodiek voor conditiemeting wordt aangenomen als Europese norm en Nederland dan de nationale norm, NEN 2767-1, moet intrekken.

Voor wie is deze crowdfundactie interessant?

Nederland is koploper binnen Europa op het gebied van conditiemeting. Behoud en uitbreiding van de huidige positie is van belang voor nationale en internationale opererende Nederlandse stakeholders. Deze bevinden zich in de sector voor beheer en onderhoud voor vastgoed, infrastructurele objecten en openbare ruimte. Overgang van een nationale naar een Europese norm is belangrijk om de volgende redenen:

  • Behouden van bestaande bedrijfsprocessen gebaseerd op NEN 2767;
  • Uitbreiden van de markt voor Nederlandse partijen die werken met NEN 2767;
  • Asset portefeuilles in heel Europa op basis van één methodiek (benchmarkable) in kaart kunnen brengen.

‘Asset owners’, ingenieursbureaus, vastgoedinspecteurs, software leveranciers en onderhoudsaannemers zijn allemaal belanghebbenden in het gebruik en verdere ontwikkeling van deze norm.

Meer informatie

Meer informatie over de crowdfundactie vindt u via deze link.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Rob Kotte, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 158 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Conditiemeting’ houdt zich bezig met de methodiek voor een objectieve visuele inspectie van gebouwen, infrastructurele werken en openbare ruimte. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl