Succesvolle informatiebijeenkomst over EPB-normen

19-12-2016 Op 8 december 2016 heeft NEN een succesvolle informatiebijeenkomst georganiseerd voor normcommissieleden. Centraal op het programma stonden de Europese normen voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. Deze normen zijn op dit moment voor de laatste stemronde gepubliceerd. De opkomst was erg goed en vanuit verschillende belanghebbenden waren er betrokkenen aanwezig.

Tijdens de informatiemiddag is aandacht besteed aan de procedures om te stemmen op alle normen en de rol die commissieleden hier in hebben. Daarnaast is er een update gegeven over de wijzigingen die in de normen zijn aangebracht na de vorige stemronde. De EPB normen vormen modules om de totale energieprestatie te kunnen berekenen. De normen hangen met elkaar samen omdat de output van de ene norm moet worden gebruikt als input voor de berekening in een andere norm. Onderstaande flowchart geeft een overzicht van hoe de vakgebieden en normen met elkaar samenhangen.

Ministerie BZK, RVO en NEN hebben DGMR de opdracht gegeven om een Nederlandse doorrekening te maken met de Europese normen voor de energieprestatie van gebouwen. Het doel was om in kaart te brengen hoe praktisch toepasbaar de normen zijn. De resultaten van deze doorrekening hebben geleid tot het opstellen van een gezamenlijk reflectiedocument door Ministerie BZK, RVO en NEN.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de desbetreffende consultant Annet van der Horn, annet.vanderhorn@nen.nl of Ron van der Aa, ron.vanderaa@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl