Symposium NEN 2767 ‘Conditiemeting’

19-02-2018 Op 7 juni 2018 organiseert NEN een Symposium over NEN 2767 ‘Conditiemeting’ op de RDM campus te Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen rondom NEN 2767. Daarnaast wordt in verschillende kennissessies verdieping geboden ten aanzien van implementatie en toepassing van de norm.

NEN 2767 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’ is dé norm voor conditiemeting. Het is de objectieve inspectiemethodiek waarmee de technische conditie van vastgoed, infrastructurele objecten en openbare ruimte kan worden vastgesteld (NEN 2767-1). Daarnaast bevat de norm een overzicht van beheerobjecten, elementen en bouwdelen en de mogelijke gebreken (NEN 2767-2 en NEN 2767-4-2). Een inspectie volgens NEN 2767 vormt de input voor de meerjaren onderhoudsbegroting en daarmee afwegingen op hoger managementniveau.

Voor wie is deze informatiebijeenkomst interessant?

De bijeenkomst over conditiemeting is interessant voor iedereen die werkzaam is in de sector beheer en onderhoud voor vastgoed, infrastructurele objecten en openbare ruimte. ‘Asset owners’, ingenieursbureaus (inspectie), software leveranciers en onderhoudsaannemers zijn allemaal belanghebbenden in het gebruik en verdere ontwikkeling van deze norm. Naast de implementatie van de norm in de organisatie zal er ook uitvoerig ingegaan worden op toepassing ervan in onder andere contracten, benchmarking, risicosturing, etc.

Meer informatie

Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan via de link van NEN Evenementen. Voor informatie: neem contact op met NEN Evenementen, e-mail evenementen@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Rob Kotte, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 158 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Conditiemeting’ houdt zich bezig met de methodiek voor een objectieve visuele inspectie van gebouwen, infrastructurele werken en openbare ruimte. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl