Technische richtlijn installatiegeluid in woningen en woongebouwen gepubliceerd

29-05-2015 NEN en ISSO hebben samen de Nederlandse Technische Richtlijn (NTR) 5076 ‘Installatiegeluid in woningen en woongebouwen’ gepubliceerd. Deze NTR beschrijft maatregelen ter beperking van het geluid van installaties in woningen en woongebouwen. Het gaat hierbij om ventilatie, verwarming, garagedeuren, sanitair en tapwater (inclusief de apparaten en leidingen). Installateurs die volgens NTR 5076 werken, voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

NTR 5076 benoemd per installatie de factoren die invloed hebben op het geluid. Bij een aantal veel voorkomende situaties staat hoe het geluid met bouwkundige en installatietechnische maatregelen kan worden verminderd. De gegeven oplossingen zijn niet merk- of productgebonden.

Ventilatie

Mechanische ventilatiesystemen zijn een belangrijk onderdeel in de NTR. Hierbij wordt vooral gekeken naar het voldoen aan het Bouwbesluit. Eventueel kan worden berekend of ook in hogere standen aan de 30 dB geluidseis wordt voldaan.

Waterafvoersystemen

Voor standleidingen kan met het computerprogramma SoundSpotSim Plus het geluid worden voorspeld. De NTR geeft aanwijzingen om met dit programma standleidingen en schachten te ontwerpen.

Watertoevoer

Bij watertoevoer gaat de aandacht uit naar het beperken van het geluid van waterdrukverhogingsinstallaties en het beperken van waterslag. Ook wordt gekeken naar de maatregelen die getroffen moeten worden om het geluid van stromend water door leidingen te beperken.

Verwarming en warm water

De opstelling van de ketel en het leidingsysteem hebben grote invloed op het geluid, ook hiervoor beschrijft NTR 5076 maatregelen ter beperking van het geluid. Warmteterugwinning krijgt daarbij speciale aandacht bij warmtepompen die met afgevoerde ventilatielucht werken.

Automatische parkeergaragedeuren

In het Bouwbesluit 2012 staan geen geluideisen voor automatische parkeergaragedeuren, maar deze kunnen veel geluidoverlast veroorzaken. Ook voor dit type geluidsbron worden aanwijzingen gegeven voor het realiseren van een geluidsniveau van maximaal 30 dB.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze NTR of over het normalisatieproces:
ir. A. van der Horn (NEN), consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 286 of e-mail annet.vanderhorn@nen.nl.
drs. ing. A. Schrauwen (ISSO), telefoon (010) 2 065 969 of e-mail arjan.schrauwen@isso.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze NTR of over het normalisatieproces:
ir. A. van der Horn (NEN), consultant Bouw & Installatie.

(015) 2 690 286

annet.vanderhorn@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl