Twee nieuwe normen voor ingenieurs- en adviesdiensten gepubliceerd

13-03-2013 NEN heeft twee nieuwe Europese normen over ingenieurs- en adviesdiensten gepubliceerd. In NEN-EN 16310 en NEN-EN 16311 worden termen en begrippen gedefinieerd die veel gebruikt worden bij de werkzaamheden van ingenieurs en architecten. De focus van de termen is op gebouwen, infrastructuur, industriële voorzieningen (NEN-EN 16310) en industriële producten (NEN-EN 16311).

In NEN-EN 16310 staat een overzicht van de meest gebruikte terminologie bij opdrachten aan ingenieurs en architecten gebouwen, infrastructuur en industriële voorzieningen. NEN-EN 16311 betreft de terminologie voor het beschrijven van industriële producten. In de bijlagen van NEN-EN 16310 worden de verschillende fasen van de life cycle van assets (gebouwen, infrastructuur en industriële voorzieningen) beschreven in een flowchart en een tabel. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de verschillende sectoren, subsectoren en disciplines en een uitgebreid alfabetisch register opgenomen met de verschillende termen.

Eenduidig kader creëren

Doel van deze normen is om een eenduidig begrippenkader te definiëren dat werken binnen de Europese markt beter mogelijk maakt. De norm is in de basis vergelijkbaar met de Nederlandse Standaard Taakbeschrijving DNR-STB-2009 maar minder gedetailleerd.

Voor wie

Beide normen zijn van bijzonder belang voor alle publieke opdrachtgevers alsmede voor de ingenieurs- en architectenbureaus die Europa als werkterrein hebben of die daartoe ambitie hebben.

Totstandkoming

De totstandkoming van deze normen is mede mogelijk gemaakt door de inbreng en financiële ondersteuning vanuit NLingenieurs, de Nederlandse branchevereniging van advies-, management en ingenieursbureaus.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Wiene Fokkinga, consultant Integraal Bouwen, telefoon (015) 2 690 322 of e-mail wiene.fokkinga@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl