Tweede dinsdag van september: bijeenkomst over toepassingsmogelijkheden NEN 2699

09-05-2014 NEN 2699 beschrijft de indeling van investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken en hun onderlinge relatie. NEN stelt zichzelf ten doel dat gebruikers niet alleen weten wat de inhoud van de norm is, maar deze ook snappen en kunnen toepassen in de praktijk. Daarom organiseert NEN in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven op 9 september van 13:00 – 17:00 uur in Oegstgeest een symposium over de toepassingsmogelijkheden van NEN 2699.

Tijdens deze middag worden de deelnemers geïnformeerd over de aanleiding om NEN 2699 ‘Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken’ te ontwikkelen en hoe de norm werkt/is samengesteld. Bovenal worden de toepassingsmogelijkheden van de norm in de dagelijkse praktijk toegelicht.

De norm wordt met veel voorbeelden vanuit diverse invalshoeken en belanghebbenden belicht; opdrachtgever, adviseur of analist. Bijvoorbeeld over de voortschrijdende verplichting van overheidsdiensten (o.a. de Rijksgebouwendienst) om NEN 2699 toe te passen bij aanbestedingen van opdrachten, BIM en de koppeling met Maintenance.

Inhoud van de norm

NEN 2699 omvat de begripsomschrijvingen en de gestandaardiseerde opbouw en indeling van de investeringskosten, de exploitatiekosten en de ‘(whole) life-cycle costs’ ((W)LCC) van een onroerende zaak bedoeld voor de informatieoverdracht van kosten en kwaliteitsgegevens. Met onroerende zaken worden in dit verband bedoeld: gebieden en bouwwerk(en) met bouwwerkgebonden terreinen. Boten en stacaravans vallen hier niet onder. De systematiek van deze norm kan ook worden gebruikt als niet alle kostensoorten van toepassing zijn, bijvoorbeeld in situaties waarbij grond- of inrichtingskosten geen rol spelen.

Voor wie?

Het symposium is bij uitstek de plaats om in gesprek te komen met vertegenwoordigers van adviesbureaus, woningcorporaties, zorgorganisaties, kennisinstituten en de overheid.

Meer informatie

Voor deelname of meer informatie: Mark Leenaers, programmamanager NEN, telefoon (015) 2 690 379, of neem een kijkje op www.nen.nl/symposiumnen2699.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl