Uitbreiding frequenties bij meten geluidwering

16-07-2019 Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de geluidwering in gebouwen. In NEN 5077 is de methode om dit te meten aangepast. De norm sluit daarmee weer aan bij de Europese normen en de Europese Verordening Bouwproducten.

De belangrijkste veranderingen zijn dat in tertsbanden i.p.v. octaafbanden wordt gemeten en er een uitbreiding is naar 3150 Hz. Ook wordt het mogelijk de metingen uit te breiden naar lagere (50 Hz t/m 80 Hz) en hogere (4000 Hz en 5000 Hz) frequentiebanden. Voor installatiegeluid wordt (nog) niet gemeten in tertsbanden.

Aanpassingen in NEN 5077

Over het algemeen zullen de uiteindelijke uitkomsten in decibel gelijk blijven. Alleen als specifieke akoestische verschijnselen duidelijk aanwezig zijn in het te meten frequentiegebied zoals resonantie, coïncidentie en geluidlekken, dan kunnen bij het meten in tertsbanden, lagere waarden optreden dan in octaafbanden.

Er is een vereenvoudigde meetmethode toegevoegd die toegepast mag worden als de uitkomsten voldoende marge hebben t.o.v. de eis. Hiermee kan in veel gevallen een flinke tijdswinst bij de meting worden behaald.

In het Bouwbesluit wordt voorlopig nog van de versie uit 2006, met enkele correctiebladen van een latere datum, gebruik gemaakt. Deze zijn door NEN ingetrokken, maar binnen de bouwregelgeving nog geldig.

Termen NEN 5077

De termen voor de grootheden zijn gestroomlijnd:
Algemene term Grootheid in NEN 5077:2019
geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies gevelgeluidniveauverschil of gevelgeluidwering
luchtgeluidisolatie luchtgeluidniveauverschil
contactgeluidisolatie contactgeluidniveau
geluidniveaus veroorzaakt door installaties installatiegeluidniveau

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Annet van der Horn, consultant NEN, telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Geluidwering in gebouwen’ houdt zich bezig met het maken van normen en praktijkrichtlijnen voor geluidwering in gebouwen (woningen, woongebouwen en andere gebouwen) of onderdelen daarvan in Nederlands, Europees en mondiaal verband, waarbij zowel metingen als berekeningen worden genormeerd, zowel van laboratorium situaties als in praktijksituaties. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Norm

NEN 5077:2019 nl

Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige sch...

NEN 5077 geeft bepalingsmethoden voor: de geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies van een ruimte of gebouw; de luchtgeluidisolatie tussen ruimten in een gebouw of tussen ruimten van twee gebouwen; de contactgeluidisolatie tussen ruimten in...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Annet van der Horn, consultant Bouw & Installatie.

bi@nen.nl

015 2 690 324

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl