Uniforme meetmethode circulair bouwen

28-10-2019 Minister Ollongren van het ministerie BZK breidt de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) verder uit met meetmethoden voor circulaire prestaties. Ook scherpt ze stapsgewijs de milieuprestatie-eis sterk aan. De MPG is een manier om milieu-effecten van gebouwen zichtbaar te maken.

De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Met de huidige versie van de MPG kan het effect van het gebruik van hernieuwbare en secundaire grondstoffen en producten al berekend worden. Zo heeft een gebouw met secundaire grondstoffen een lagere MPG-score dan een gebouw dat louter uit primaire grondstoffen bestaat. De rekenregels voor de MPG zijn gedefinieerd in de NEN-EN 15978.

Indicatoren

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren wil nu aanvullende indicatoren voor de MPG laten ontwikkelen, zodat maatregelen die leiden tot hoogwaardig hergebruik en recycling kunnen worden meegerekend in de milieuprestatie van een gebouw. Ze schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze op basis van de nieuwe meetmethode ook eisen wil kunnen stellen aan de circulariteit van gebouwen, zowel wettelijk via de bouwregelgeving als via aanbesteding van overheidsopdrachten.
De eis om milieuvriendelijker en meer circulair te bouwen gaat de minister scherper stellen, te beginnen in 2021 en stapsgewijs oplopend tot een halvering in 2030. Daarbij wil de minister de milieuprestatie-eis in lijn brengen met de normen voor Bijna Energieneutrale Nieuwbouw (BENG). De bouwregelgeving wordt daarvoor aangepast.

Toepassingsgebied

Tot slot wil minister Ollongren het toepassingsgebied van de milieuprestatie-eis uitbreiden naar nieuwbouw voor onderwijs, zorg, sport, winkels, horeca en bedrijfshallen. Nu geldt deze alleen voor nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m2. Ook noemt ze verbouw en transformatie als toepassingsgebied. In de eerste helft van 2020 verschaft de minister meer informatie over de concrete invulling van de maatregelen.

Norm

NEN-EN 15978:2011 en

Duurzaamheid van constructies - Beoordeling van milieuprestaties van gebouwen - Rekenmethode

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl