Vaker brand in Vinex-wijken

30-10-2014 Het aantal brandclaims is in de periode 2009-2013 met 11 procent gedaald tot 315 per dag. Ondanks die daling waren vorig jaar nog altijd 115.000 huishoudens de dupe van een kleine of grote brand in hun woning. Het brandrisico is het grootst in Overijssel en het laagst in Noord-Holland. Opvallend is de hogere brandkans in Vinex-wijken: die ligt maar liefst 37 procent hoger dan in vergelijkbare stedelijke gebieden.

Dat is de conclusie van de eerste Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars uitbrengt in het kader van de Brandpreventieweken. Het Verbond heeft een analyse gemaakt van brandclaims die verzekeraars de afgelopen vijf jaar hebben geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Hoewel het brandrisico door betere bewustwording en veiligere apparaten is gedaald, ontstaat jaarlijks in één op de 65 woningen brandschade.

De verzekeringswijsheid ‘de stad steelt, het platteland brandt’ lijkt wat betreft branden te kloppen. In 2013 stond het Algemeen Nederlands Brandpeil (ANBP – het aantal brandclaims per 1.000 huishoudens) op 15,3. In de provincies Overijssel (23,1), Limburg (20,5) en Noord-Brabant (18,4) is het brandrisico het grootst, in de provincies Noord-Holland (10,8) en Zuid-Holland (12,1) het laagst. Vermoedelijke oorzaak is dat het in dunner bevolkte gebieden langer duurt voor mensen een brand ontdekken en actie kunnen ondernemen. Van de grote steden zitten alleen Enschede en Apeldoorn boven het landelijke gemiddelde, in Amsterdam en Delft is de brandkans het laagst

Fors meer brandclaims in Vinex-wijken

Voor de Risicomonitor Woningbranden is een vergelijking gemaakt tussen 106 Vinex-wijken en omliggende wijken van dezelfde omvang: in de onderzochte Vinex-wijken blijkt het percentage brandclaims liefst 37 procent hoger te liggen. Mogelijk speelt ook hier latere detectie een rol, doordat in Vinex-wijken relatief veel tweeverdieners wonen die veel van huis zijn. Vandalisme – bijvoorbeeld door zich vervelende en rondhangende jongeren – speelt mogelijk ook een rol. Ook zou het kunnen dat in deze wijken meer wordt geklust en er meer elektrische apparatuur aanwezig is; wat het brandrisico vergroot.

De meeste woningbranden vinden tijdens de jaarwisseling plaats – door vuurwerkschaden ligt het aantal claims dan drie tot vier keer zo hoog. De zomer- en herfstmaanden laten soms pieken zien als sprake is van hevige neerslag of grote stormen. Eén van de oorzaken van brand is gek genoeg water: door verzakkende (gas)leidingen en kabels of omvallende bomen kan brand ontstaan.

Defect apparaat vaak oorzaak brand

Een defect apparaat of verkeerd gebruik ervan is de belangrijkste oorzaak van brand, gevolgd door broei/zelfverhitting en brandstichting. In het kader van de Brandpreventieweken roept het Verbond huishoudens dan ook op om elektrische apparaten niet onnodig aan te laten staan, niet te veel stekkers in een stekkerdoos te steken en stekkerdozen niet ‘door te lussen’.

Bron: www.verzekeraars.nl/veiligheid

Hogere brandveiligheid met NEN-normen

Er zijn diverse NEN-normen op het gebied van brandveiligheid. Door met deze normen te werken verhoogt u de brandveiligheid in en om gebouwen. Voorbeelden van brandveiligheidsnormen zijn te vinden via het webthema Brandveiligheid.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl