Vanaf eind 2015 strengere isolatie-eisen bij renovatie

01-12-2015 Vanaf eind dit jaar worden nieuwe eisen gesteld aan de isolatiewaarden bij renovatie of vervanging van vloeren, gevels, daken en kozijnen. Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt vanaf eind dit jaar een warmteweerstand van ten minste 2,5 m2K/W voor een vloer, 1,3 m2K/W voor een gevel en 2,0 m2K/W voor een dak.

Bij het vernieuwen of vervangen van ramen, deuren en kozijnen geldt een warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,2 W/m2K. Indien het rechtens verkregen niveau een betere energieprestatie heeft, dan geldt het rechtens verkregen niveau. De eisen zijn voor de Nederlandse situatie niet heel streng en worden doorgaans bij een standaard renovatie eenvoudig gehaald. Omdat de wijzigingen vrij snel van kracht worden en er geen overgangsperiode geldt, is het raadzaam goed op te letten bij renovatieprojecten waarvoor eind dit jaar een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Het Ministerie van BZK moet deze wijzigingen versneld doorvoeren, omdat Nederland anders een boete kan krijgen van de Europese Commissie. Het Ministerie heeft de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen (EPBD) niet goed vertaald en omgezet in het Nederlandse Bouwbesluit 2012. De Europese Commissie heeft Nederland hierop begin dit jaar aangesproken. Op dit moment ligt de spoedeisende aanpassing van het Bouwbesluit bij de Tweede Kamer voor controle. De wijzigingen worden vermoedelijk in november in het Staatsblad gepubliceerd en zijn na publicatie meteen van kracht.

Bron: BNA

De warmteweerstand kan worden berekend met NEN 1068 ‘Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden’. Deze norm geeft rekenmethoden voor de bepaling van de warmteverliescoëfficiënt door transmissie (HT) van gebouwen of delen van gebouwen en de warmteweerstand van afzonderlijke scheidingsconstructies (Rc) van een gebouw. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • de verwarmde binnenruimte heeft een uniforme temperatuur;
  • er heerst een thermisch stationaire situatie;
  • warmteverliezen door ventilatie worden geacht buiten het toepassingsgebied te vallen, afgezien van via forfaitaire of ‘opgelegde’ waarden te bepalen ventilatieverliezen in onverwarmde ruimten.

Gerelateerde norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl