Veel onzekerheid rond private kwaliteitsborging

30-08-2013 ‘Veel opdrachtgevers beseffen niet dat zij er verantwoordelijk voor zijn dat hun gebouw aan de bouwregelgeving voldoet. De gemeente controleert dat toch? Met de komst van private kwaliteitsborging wordt de verantwoordelijkheid duidelijker neergelegd waar die hoort: bij de private partijen’, zegt Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging BWT Nederland, in Bouwregels in de praktijk nummer 9, die in september verschijnt.

‘Veel opdrachtgevers beseffen niet dat zij er verantwoordelijk voor zijn dat hun gebouw aan de bouwregelgeving voldoet. De gemeente controleert dat toch? Met de komst van private kwaliteitsborging wordt de verantwoordelijkheid duidelijker neergelegd waar die hoort: bij de private partijen’, zegt Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging BWT Nederland, in Bouwregels in de praktijk nummer 9, die in september verschijnt.

Ankersmit is onder meer lid van het Actieteam ‘Routekaart naar private kwaliteitsborging’, dat volop bezig is met private kwaliteitsborging. In juli 2013 werd de ‘Routekaart naar private kwaliteitsborging’ uitgebracht: een eindverslag van het Actieteam Routekaart, dat deel uitmaakt van de Actieagenda Bouw. Ankersmit: ‘Men denkt vaak dat de overheid verantwoordelijk is voor de veiligheid van gebouwen en dat er aan de bouwregelgeving wordt voldaan. De gemeente controleert de bouwaanvragen immers en houdt toch ook toezicht tijdens de bouw? Maar dat is schijnverantwoordelijkheid. De opdrachtgever is en blijft eindverantwoordelijk. Als ik een huis koop is het toch vreemd dat de overheid er een aantal keren doorheen moet om te zorgen dat de opdrachtgever krijgt wat de opdrachtnemer heeft beloofd. Dat is toch raar? De overheid moet gaan over de kwaliteit en beleving van de omgeving en niet over de kwaliteit van het bouwproduct. De opdrachtgever en opdrachtnemer hebben daartoe een contractuele relatie, via onder meer de Uniforme Administratieve Voorwaarden.’

Kostendekkendheid

Volgens Ankersmit draagt privatisering van de Bouwbesluittoetsing en het bouwtoezicht niet echt bij aan de vermindering van de regeldruk en administratieve lasten voor burger en bedrijfsleven: ‘Ik heb in Eindhoven onderzoek mogen doen naar de legesinkomsten, verdeeld naar de bouwkosten van de ingediende plannen. In totaal 43% van de tijd wordt besteed aan toets en toezicht op Bouwbesluit. De overige uren zijn onder meer voor welstandstoetsing, toetsing aan het bestemmingsplan, coördinatie van de aanvraag en interne administratieve ondersteuning. De leges zouden dan ook maximaal met 43 procent kunnen dalen, als de private markt de toets en toezicht op het Bouwbesluit overneemt. Voor dat bedrag moeten private partijen dus de totale Bouwbesluittoetsing overnemen, ook van de vele niet kostendekkende aanvragen; en dat is kostentechnisch erg onaantrekkelijk.’

‘Ook in het huidige stelsel is de kostendekkendheid al te veel afhankelijk van de grote projecten die door de economische situatie steeds minder worden aangevraagd. Om kostendekkend te kunnen blijven werken zal er dus flink ingezet moeten worden op het verkorten van de aanvraagtijd van kleine projecten en het behandelproces lean te maken. Daarnaast is het advies van de vereniging om veel meer projecten voor wat betreft de bouwtechnische aspecten vergunningvrij te maken! Laat de markt zelf komen met verzekerde garantie of bijvoorbeeld certificering van dakkapellen. De toetsversie van de Omgevingswet sorteert hier al op voor door welstand en omgevingsaspecten geheel los te koppelen van de activiteit bouwen.’

Een duaal stelsel, waarbij de markt kan kiezen tussen overheid en private partijen vindt Ankersmit ongewenst: ‘Dat leidt alleen maar tot concurrentie tussen gemeenten en marktpartijen en dat werkt niet. Dan mogen wij de lastige projecten doen en dan pakt de private markt de grote winstgevende projecten met minder risico er uit.’

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl