Vereenvoudigd energielabel vanaf 1 januari 2015

14-04-2014 Een energielabel is verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontwikkelt dit samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In het Energieakkoord naar duurzame groei is afgesproken dat vooruitlopend een indicatief energielabel beschikbaar komt voor alle woningen waar nog geen energielabel aanwezig is. Marktpartijen kunnen daarmee alvast in gesprek met woningeigenaren over investeringen in de energieprestatie van de woning.

Het Rijk ontwikkelt momenteel een internetapplicatie. Met deze internetapplicatie kan de woningeigenaar vanaf begin 2015 het indicatieve energielabel omzetten in een geregistreerd energielabel. Hiermee voldoet de eigenaar aan de wettelijke plicht om op een transactiemoment een energielabel te kunnen overhandigen. Bij het inwerking treden van het vernieuwd energielabel, stuurt de Rijksoverheid een indicatie van energielabel per brief naar de woningeigenaren.

Aan het vernieuwde energielabel en de indicatie liggen diverse documenten ten grondslag. Dit zijn bijvoorbeeld referentiesituaties bestaande woningen, een aantal invoerparameters, een methodiek ter bepaling van het energielabel en de indeling in energielabelklassen. Om de markt een fair level playing field te bieden en maximaal de kans geven om zelf (advies)producten te ontwikkelen rondom het energielabel en energiebesparing, stelt de overheid documenten voor softwareontwikkelaars en energieadviseurs beschikbaar. Dit voorkomt dat er verschillen ontstaan in gebruikte uitgangspunten die voor de woningeigenaren kunnen leiden tot onduidelijkheid.

Gebruiksvoorwaarden

Om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen voor de consument stelt de Rijksoverheid twee gebruiksvoorwaarden aan het gebruik van deze documenten. Daarbij gaat de overheid ervan uit dat de markt de informatie zorgvuldig zal inzetten. De gebruiksvoorwaarden zijn:

1. Als u woningeigenaren adviseert dan moet u gebruikmaken van de berekeningen en uitgangspunten zoals opgenomen in de documenten. Hierdoor zijn de adviezen altijd gebaseerd op dezelfde uitgangspunten waardoor de woningeigenaar altijd eenduidige adviezen krijgt.

2. Als u gebruikmaakt van de informatie, verwijst u woningeigenaren voor het aanvragen van het energielabel naar de officiële internetapplicatie van de Rijksoverheid. Alleen hier worden de wettelijk verplichte energielabels aan de woningeigenaar verstrekt.

De volgende documenten worden na registratie ter beschikking gesteld:

  • Rekenmethodiek vereenvoudigd energielabel inclusief indeling energielabelklassen (versie 1.1)
  • Bijlage bij rekenmethodiek vereenvoudigd energielabel (versie 1.1)
  • Achtergronddocument rekenmethodiek vereenvoudigd energielabel (versie 1.1)
  • Nader Voorschrift (versie 1.0)
  • Toelichting op het Nader Voorschrift (versie 1.0)
  • Tabellen met referenties inclusief labelklasse per referentie (versie 1.1)

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bouwbesluitnorm energieprestatie

De norm NEN 7120 bevat bepalingsmethoden voor woningen en utiliteitsbouw voor nieuwbouw en in een later stadium voor bestaande bouw. De norm is aangewezen in Bouwbesluit 2012.


Praktijkgerichte training energieprestatie

In de praktijkgerichte training ‘NEN 7120: Aan de slag met energieprestatie’ leert u op eenvoudige wijze werken met Bouwbesluitnorm voor energieprestatie, NEN 7120. Na afloop van deze eendaagse training kent u de belangrijkste ins en outs van de norm NEN 7120 en leert u de EPC berekenen. Tijdens de training gaat u aan de hand van cases zelf met de norm aan de slag. U krijgt inzicht in de relevante parameters en u wordt bijgepraat over de belangrijkste tips en valkuilen. Daarnaast neemt de docent voorbeeldberekeningen met u door en krijgt u uitleg over de relatie met andere normen bijvoorbeeld voor ventilatie en energieprestatie op gebiedsniveau). Inclusief GRATIS Praktijkgids Bouwbesluit Energieprestatie!

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl