Vereenvoudiging bouwregels

22-03-2013 Door eenvoudigere regelgeving hoeven burgers en ondernemers bij de vergunningaanvraag minder gegevens in te dienen en ook de gemeente hoeft minder administratieve handelingen te verrichten.

Zeven Nederlandse gemeenten, waaronder Delft en Zoetermeer, toetsen kleine bouwwerken die aan de voorzijde van een pand komen, voortaan alleen nog maar aan de voorwaarden van het bestemmingsplan en aan welstand. Volgens de wet moeten alle gemeenten bouwplannen toetsen aan het Bouwbesluit.

De gemeenten Delft, Zoetermeer, Almere, Eindhoven, Haarlem, Haarlemmermeer en Schijndel vereenvoudigen de bouwregels en de procedures voor kleine bouwwerken. Voor kleine bouwwerken vervalt de bouwtechnische toets. Het gaat dan om kleine bouwwerken die nu aan de achterzijde van een pand al vergunningsvrij zijn, zoals een dakkapel, schutting of een kozijnwijziging, maar aan de voorzijde niet. Een win-winsituatie voor burgers, ondernemers en de gemeenten.

Verplichte technische toets

Het Bouwbesluit bevat technische regels waaraan een bouwwerk moet voldoen. Deze zogenaamde verplichte technische toets komt te vervallen. De zeven gemeenten beoordelen dus niet meer of de bouwplannen voor kleine bouwwerken aan de voorzijde van een pand technisch in orde zijn.
De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de bouwtechnische regels ligt bij de initiatiefnemer, net zoals dit nu al voor dezelfde bouwwerken aan de achterzijde geldt. De vrijstelling voor de technische toets geldt voor uitbreiding van een hoofdgebouw, het aanbrengen van een dakkapel, dakraam, zonnepaneel, zonwering, tuinmeubilair, speeltoestel, erfafscheiding of vlaggenmast.

Initiatief

Het initiatief voor eenvoudiger regelgeving voor kleine bouwwerken komt van de zeven gemeenten Delft, Zoetermeer, Almere, Eindhoven, Haarlem, Haarlemmermeer en Schijndel, verenigd in de landelijke beweging Doorbraak in Dienstverlening. 'Doorbraak in Dienstverlening' bundelt de krachten van overheidspartijen die voorop willen lopen in dienstverlening aan burgers, een initiatief van enkele bestuurders van gemeenten, instellingen en bedrijven.

Bron: Info Thuis

Bouwregelgeving

Kijk ook eens op www.nen.nl/bouwregelgeving voor een overzicht van de normen die zijn verwezen in het Bouwbesluit 2012.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl